Osobní asistence

Osobní asistence

Osobní asistence slouží lidem s různým typem zdravotního postižení, lidem s chronickým onemocněním a seniorům. Navštěvujeme je doma a doprovázíme je při cestách mimo domov. Pomáháme zvládat denní úkony a žít plnohodnotným způsobem života. Podporujeme jejich vztahy, samostatnost a nezávislost. Služba osobní asistence pomáhá zvládat běžné každodennosti, které byste dělali sami, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti.

Informace o službě

Jaký je smysl a účel osobní asistence?

 • Prostřednictvím této terénní služby vám umožňujeme zůstat v domácím prostředí.

Kde osobní asistence pomáhá?

 • V Chrudimi a jejím okolí. Dojíždíme také do obcí vzdálených přibližně 30 km.

Kdy službu poskytujeme?

 • Jsme vám k dispozici nepřetržitě: 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Podle vašich potřeb

Kolika lidem službu poskytujeme?

 • Maximální roční kapacita služby je 65 klientů. Informace o našich aktuálních možnostech vám sdělí sociální pracovnice.

Jakou formou službu poskytujeme?

 • Osobní asistence je terénní sociální služba. Lidi, kteří ji potřebují, navštěvujeme přímo u nich doma.

Jaké jsou cíle osobní asistence?

 • Poskytnout člověku dle jeho přání a možností úkony vedoucí ke zlepšení kvality života a k podpoře jeho rodiny.
 • Poskytnout službu bez jakéhokoli časového omezení v domácím prostředí člověka a skrze výkon všech potřebných činností jej podpořit tak, aby v něm mohl nadále setrvat. Doma je doma.
 • Pomoci člověku aktivně využívat volný čas a podpořit jej ve fyzické i mentální aktivitě. Dobrý život tvoří i zájmy a koníčky.
 • Všichni lidé, kteří ji využívají, mohou zůstat doma.

Komu službu poskytujeme?

 • Služba je poskytována všem osobám bez omezení věku.

Jaké zásady v osobní asistenci respektujeme?

 • Ctíme vaše právo na soukromí. U vás doma vždy nejprve zaklepeme. A nejenom to.
 • Každý člověk je pro nás jedinečný. Nehodnotíme vás podle původu, barvy pleti, množství majetku, ani náboženského přesvědčení.
 • Chráníme vaše práva a zájmy napříč organizací. Ať už jde o dokumenty, v nichž je vaše jméno, nebo o způsob, jakým o vás mluvíme.
 • Podporujeme vaše samostatné rozhodování a schopnosti porozumět důsledkům vašich rozhodnutí. I maličkost, kterou si zvolíte sami, tvoří váš život.
 • Respektujeme vaše právo na přiměřené riziko. Sami víte nejlépe, co je pro vás nejlepší.
 • Podporujeme vaši samostatnost a soběstačnost. Chceme, abyste nás potřebovali co nejméně.
 • Ctíme vaši důstojnost a jsme diskrétní. Nebudeme vám tykat, pokud sami nebudete chtít.
 • Hledáme cesty, jak se přizpůsobit vašim jedinečným potřebám.
 • Chováme se lidsky a vycházíme přitom z křesťanských principů.
 • Využíváme nové poznatky v oboru a dodržujeme pravidla dobré a bezpečné praxe.
 • Podporujeme návaznost na další dostupné formy pomoci a spolupracujeme s rodinou. 

Co během osobní asistence děláme?

 • Zpravidla poskytujeme úkony v rozsahu a míře delší než 1 hodina denně.
 • Kromě úkonů v oblasti péče a sebeobsluhy asistujeme při volnočasových aktivitách.
 • Chodíme na procházky, u lidí s demencí trénujeme paměť.
 • Pomáháme vám při zvládání běžných úkonů péče o vaši osobu. Podáváme jídlo a pití, oblékáme, pomáháme při pohybu a orientaci v prostoru, přesouváme z lůžka na vozík. Naše ruce jsou tam, kde vaše nestačí.
 • Pomáháme při osobní hygieně: při koupání a sprchování, myjeme ve vaně či na lůžku, pečujeme o vaše vlasy, pomáháme při použití toalety. Staráme se o to, abyste se cítili dobře.
 • Poskytujeme jídlo nebo pomáháme při jeho zajištění. Připravujeme jednoduché pokrmy a podáváme jídlo a pití. Staráme se o to, abyste nestrádali.
 • Pomáháme při zajištění běžného chodu vaší domácnosti, s běžným úklidem, nákupy a pochůzkami. Staráme se o to, aby vaše domácnost fungovala.
 • Zprostředkováváme kontakt se společností, doprovázíme k lékaři, do školy nebo na vycházky. Být mezi lidmi je důležité. 

Jaký je postup při poskytnutí osobní asistence?

 • Pokud máte o osobní asistenci zájem, kontaktujte nás telefonicky (703 855 499), e-mailem (0kvuRW%79-vq5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys), nebo osobně v kanceláři Oblastní charity Chrudim (Resselovo náměstí 80 nebo Školní náměstí 56 v Chrudimi).
 • Sociální pracovnice si s vámi sjedná první osobní schůzku. Ta proběhne přímo v domácnosti toho, komu bude osobní asistence poskytována – v této fázi mu říkáme zájemce o službu.
 • Sociální pracovnice během schůzky posoudí životní situaci zájemce, zjistí, zda je pro něj služba vhodná a vyslechne jeho požadavky a očekávání. Společně si domluví cíl spolupráce a naplánují její průběh.
 • Sociální pracovnice vysvětlí, jak bude vypadat přesný průběh služby. Zájemce provede obsahem písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou je nutné uzavřít, a odpoví všechny dotazy. V případě, že se spolupráce ukáže jako vhodná, dojde k uzavření smlouvy a bude zpracován individuální plán spolupráce.
 • Ze zájemce o službu se tak stane náš klient. Do jeho domácnosti začnou docházet asistenti a plnit sjednané úkony.
 • Termíny návštěv jsou vždy sjednávány předem a nejčastěji jsou pravidelné. Přesný rozsah jednotlivých činností je vždy stanoven písemným individuálním plánem spolupráce.
 • Plán se v průběhu služby časem může měnit, tak jako se mění potřeby každého z nás. Můžeme tedy společně měnit plán i cíle spolupráce.
 • Poskytování služby končí tak, že naplníme cíle spolupráce a nenajdeme nové. Jednoduše, přestanete nás potřebovat.
 

Příběhy klientů

Pan Karel (91 let)

Manželka pana Karla se zranila, odjela do nemocnice a muž zůstal v bytě sám. Co dokáže se starým člověkem udělat stesk po životním partnerovi? Čas čekání splývá a těžko se v něm vyznat. Ani péče dcer nepomohla. Denně se vyčerpané vracely zpět ke svým rodinám a zajistit otci pomoc bylo nevyhnutelné.

Pár dní od schůzky se sociální pracovnicí už klepala osobní asistentka na dveře. Celé tři dny v týdnu podle potřeb pana Karla a možností nejbližších znamenají změnu pro všechny. Projít se dopoledne po parku, převzít od dovážkové služby oběd, připomenout užití léků a společně vyluštit křížovku než přijde dcera z práce, znamená víc, než se zdá.

Pan Karel občas asistentkám zazpívá. Větší důvěru si nelze přát.

Jsme Oblastní charita Chrudim. Pomáháme lidem.
Jméno člověka bylo z důvodu zachování soukromí a důstojnosti změněno. Příběh zůstává.

Důležité dokumenty

 • Úhrada za služby osobní asistence platná od 1.11.2022 ke stažení zde
 • Garantovaná nabídka osobní asistence
 • Vzor Smlouvy o poskytování osobní asistence.
 • Vnitřní pravidla pro poskytování osobní asistence zde
 • Pravidla pro podávání a vyřizování stížností zde
 • Informace dle registru sociálních služeb naleznete zde
 • Veřejný závazek osobní asistence