Projekty spolufinancované EU

„Zajištění vybavení sociálních služeb Farní charity Chrudim“ 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Projekt REACT-page-001

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016491

Předmětem projektu je pořízení nízkoemisních vozidel, notebooků, mobilních telefonů, tiskárny, kancelářských židlí a nábytku pro pracovníky v sociálních službách, kteří dojíždějí za klienty až do domu a poskytují jim služby Farní charity Chrudim.

Cílem projektu je uspokojení poptávky po službách a zlepšení kvality služeb Farní charity Chrudim.

Projekt řeší podporu Farní charity Chrudim, konkrétně terénních služeb charity, jimiž jsou pečovatelská služba, osobní asistence a odborného sociálního poradenství. Díky pořízení nového vybavení pro zmiňované služby se zvýší poskytovaná péče pro klienty Farní charity Chrudim, jakožto hlavní cílovou skupinu.

"Modernizace vybavení Farní charity Chrudim pro poskytování sociálních služeb ve spádovém území"

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010652

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality služeb, vedoucí k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

 

EU_obrázekmmr_cr_rgb