Poradenství pro pečující osoby

Poradenství pro pečující osoby

 

 

 

 

Potřebujete poradit, jak pečovat o Vašeho blízkého, který se o sebe nedokáže sám postarat z důvodu vysokého věku či nemoci? Přivítáte konzultaci o tom, jaké vybrat zdravotní pomůcky nebo jak upravit svůj byt? 

Poradenství pro pečující osoby, tedy terénní forma sociálního poradenství znamená, že zkušení zaměstnanci Oblastní charity Chrudim přicházejí přímo k Vám domů a pomohou Vám s tím, co potřebujete, zejména s praktickými nácviky pro pečující osoby.

Služba je určena všem, kteří potřebují pomoc při zajištění péče o blízkou osobu a chtějí se o ni starat sami, v jejím domácím prostředí. Těm, kteří potřebují informace a zaškolení v tom, jak se o blízkého člověka postarat.

Poradenství poskytujeme zdarma.

Informace o službě

Jaký je smysl a účel poradenství?

 • Hlavním smyslem této služby je pomoct a poradit těm, kteří se chtějí postarat o svého blízkého v jeho domácím prostředí, ale nevědí jak na to. Ujistit je, že dělají věci správně, ať už se jedná o samotnou péči nebo manipulaci s pomůckami.
 • Umožňujeme seniorům a nemocným lidem se sníženou soběstačností zůstat doma nebo v rodině. Protože každý chce být co nejdéle tam, kde to má rád.
 • Nahrazuje profesionální službu. Pomoc poskytnutá od členů rodiny či jinak blízkých osob pomáhá k udržení a rozvoji rodinných či jinak blízkých vztahů.

Jakou formou službu poskytujeme?

 • Terénní forma znamená, že přijíždíme přímo k Vám domů.
 • V této podobě službu nabízíme zejména k vedení praktických nácviků pro pečující osoby (zajištění hygieny, polohování na lůžku…)
 • Pečujícím osobám poskytujeme poradenství například v oblasti výběru vhodných zdravotních pomůcek, přípravy bytu na péči a možnostech využití dalších sociálních a zdravotních služeb.

Kde služba pomáhá?

 • V Chrudimi a jejím okolí. Dojíždíme do obcí a měst vzdálených přibližně 30 km.

Kdy službu poskytujeme?

 • Poradenství poskytujeme dle vzájemné domluvy a zajišťuje ho sociální pracovnice.
 • Klient si dohodne návštěvu předem na telefonním čísle 704 675 408 nebo písemně na e-mailu poradna@charitachrudim.cz

Komu službu poskytujeme?

 • Terénní formaporadenství je určena zejména pro pečující osoby,  které potřebují pomoc při zajištění péče o blízkou osobu a chtějí se o ni starat sami, v jejím domácím prostředí.
 • Služba vhodně navazuje na pečovatelskou službu a osobní asistenci nebo jim může předcházet.

Jaké jsou cíle terénního poradenství?

 • Podpora rodinám a pečujícím osobám v náročné životní situaci, jakou péče o nemohoucí a blízké osoby je.
 • Předcházet nutnosti umístění osob do pobytových zařízení. Podpořit možnosti jak zůstat v domácím prostředí.
 • Podpora rodiny či jinak blízkých osob, které se rozhodly postarat o svého blízkého v jeho domácím prostředí.
 • Udržení a rozvoj rodinných či jinak blízkých vztahů.

Jaké zásady respektujeme?

 • Ctíme vaše právo na soukromí. U vás doma vždy nejprve zaklepeme. A nejenom to.
 • Každý člověk je pro nás jedinečný. Nehodnotíme vás podle původu, barvy pleti, množství majetku ani náboženského přesvědčení.
 • Chráníme vaše práva a zájmy napříč organizací. Ať už jde o dokumenty, v nichž je vaše jméno nebo o způsob, jakým o vás mluvíme.
 • Podporujeme vaše samostatné rozhodování a schopnosti porozumět důsledkům vašich rozhodnutí. I maličkost, kterou si zvolíte sami, tvoří váš život.
 • Respektujeme vaše právo na přiměřené riziko. Sami víte nejlépe, co je pro vás nejlepší.
 • Podporujeme vaši samostatnost a soběstačnost. Chceme, abyste nás potřebovali co nejméně.
 • Ctíme vaši důstojnost a jsme diskrétní.
 • Hledáme cesty, jak se přizpůsobit vašim jedinečným potřebám.
 • Chováme se lidsky a vycházíme přitom z křesťanských principů.
 • Využíváme nové poznatky v oboru a dodržujeme pravidla dobré a bezpečné praxe.
 • Podporujeme návaznost na další dostupné formy pomoci a spolupracujeme s rodinou.

Ve kterých oblastech poradenství poskytujeme?

 • Příprava bytu na péči o vašeho blízkého,
 • Manipulace s člověkem, který je upoutaný na lůžko,
 • Jak člověka na lůžku umýt i obléct,
 • Správná technika přesunu člověka na lůžku, přesuny na vozík či židli,
 • Správné techniky polohování.
 • Poradíme jak pečovat o tělo nemocného,
 • Jaké používat přípravky i jak předcházet proleženinám.
 • Doporučíme kompenzační pomůcky.
 • Pomůžeme Vám s vyřizováním žádostí o příspěvek na péči.
 • Doporučíme další služby Oblastní charity Chrudim.
 • Předáme kontakty na jiné vhodné navazující služby např. poskytovatele jiných vhodných sociálních služeb pro řešení situace, zajištění dovozu obědů, mobilní pedikéry, kontakty pro zapůjčení pomůcek či pro zajištění vlastních kompenzačních pomůcek, kontakty na tísňová tlačítka, krizové, terapeutické  či poradenské linky.

Jaký je postup při poskytnutí terénního poradenství?

 • Pokud máte o poradenství zájem, kontaktujte nás telefonicky (704 675 408), e-mailem (poradna@charitachrudim.cz), nebo osobně v kanceláři Oblastní charity Chrudim (Radoušova 1420 nebo Resselovo náměstí 80 v Chrudimi).
 • Sociální pracovnice si s vámi sjedná první osobní schůzku. Ta proběhne přímo v domácnosti, kde o svého blízkého pečujete.
 • Sociální pracovnice během schůzky posoudí životní situaci pečující osoby a opečovávaného, dohodne s Vámi společný cíl spolupráce, navrhne možné způsoby řešení, bude se snažit najít nejlepší formu pomoci a podpory.
 • Smlouva je uzavírána pouze ústně.
 • Jste nasměrováni na vhodné navazující služby, doporučíme či přímo vyzkoušíme na místě vhodné zdravotní pomůcky. Ukážeme Vám, jak Vašeho blízkého polohovat, jak zajistit hygienu, případně si to za podpory naší pracovnice přímo vyzkoušíte.
 • V případě Vašeho zájmu  a potřeby se může jednat o jednorázovou  návštěvu, či se návštěvy mohou opakovat, nebo lze navázat jinými službami Oblastní charity Chrudim např. pečovatelskou službou nebo osobní asistencí
 • Poskytování služby končí tak, že naplníme cíle spolupráce a nenajdeme nové. Jednoduše, přestanete nás potřebovat.

 

Příběhy klientů

Pan Jiří (54 let)

Pan Jiří věděl, že přijde chvíle, kdy se maminka o sebe už nedokáže postarat a bude potřebovat celodenní péči. Stejně jako to, že se o ni chce postarat se svou sestrou sám, aby mohla maminka zůstat co nejdéle doma. Napadali je ale otázky, na které potřebovali odpověď. Oslovili proto sociální pracovnici Oblastní charity Chrudim, která jim okamžitě nabídla termíny, kdy by mohla přijet a se vším potřebným poradit.

V rámci poradenství sociální pracovnice rodinu pana Jiřího zaškolila v tom jak maminku zvedat, umýt a polohovat, aby neublížili ani jí ani sobě. Pomohla jim vyplnit dokumenty k vyřízení příspěvku na péči a nabídla služby půjčovny zdravotních pomůcek, které rádi využili k zapůjčení polohovací postele a toaletní židle. Zároveň si moc váží možnosti, se na Oblastní charitu Chrudim kdykoli znovu obrátit.

Jsme Oblastní charita Chrudim. Pomáháme lidem.
Jméno člověka bylo z důvodu zachování soukromí a důstojnosti změněno. Příběh zůstává.

Kontakty

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE