Tříkrálová sbírka pokračuje až do 30. dubna!

Tříkrálová sbírka online

Prosíme o šíření tohoto letáku, který si můžete stáhnout zde.

TKS-LOGO fin_black-01Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Do ulic obcí a měst vychází více než 15 tisíc kolednických skupinek (přibližně 60 000 dobrovolníků).

Vedoucím skupinky musí být dosoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka. Skupinka koleduje od domu k domu, přináší radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem. 

Veškeré kasičky jsou řádně zapečetěné příslušným obecním nebo městským úřadem. Každá kasička musí mít doklad o zapečetění, rozpečetění a výtěžek zaevidován ve výčetkovém listu.

Klíč k rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky

  • 65% projekty jednotlivých Charit dle předem schválených záměrů
  • 15% celodiecézní projekty (např. podpora projektů v Indii, nákup speciálních zdrav. pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou, přímá pomoc)
  • 10% humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR
  • 5% celorepublikové projekty (např. vzdělávací a školící projekty)
  • 5% zákonem povolená režie sbírky