Tříkrálová sbírka 2022 - Jak nás podpořit?

Tříkrálová sbírka 2022 

PARALAX_1920X1000_ONLINE

 • Pokud k vám Tři králové nedorazili, můžete si tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně.
  • Po celý rok je možné přispět do ONLINE pokladničky na www.trikralovasbirka.cz 
   • Napište PSČ 537 01 (Chrudim) nebo PSČ vaší obce či města a přispějte do ONLINE kasičky přímo sociálním službám Oblastní charity Chrudim.
   • V případě potřeby vám na tomto odkaze Charita ČR vystaví Potvrzení o daru.

Veškeré kasičky jsou řádně zapečetěné příslušným obecním nebo městským úřadem. Každá kasička musí mít doklad o zapečetění, rozpečetění a výtěžek zaevidován ve výčetkovém listu.

Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, farnostem, městům a obcím za podporu!

PARALAX_1920x1000_podekovani

 

Respekt k nařízením

 • Budeme se řídit pokyny Krajské hygienické stanice nebo hejtmanství a respektovat lokální situaci v tom kterém území. Budou respektována platná hygienická opatření:
  • koledníci budou mít roušky, rukavice a desinfekci
  • koledníci nebudou vstupovat do domácností
  • bude dodržována bezpečná vzdálenost mezi koledníkem a dárcem.

Co je Tříkrálová sbírka?

 

TKS-LOGO fin_black-01

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka,

kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Do ulic obcí a měst vychází více než 15 tisíc kolednických skupinek (přibližně 60 000 dobrovolníků).

 

Tříkrálová sbírka hledá koledníky

Klíč k rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky

 • 65% na projekty jednotlivých Charit, dle předem schválených záměrů
 • 15% na celodiecézní projekty (např. podpora projektů v Indii, nákup speciálních zdrav. pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou, přímá pomoc)
 • 10% na humanitární pomoc do zahraničí, organizovanou Charitou ČR
 • 5% na celorepublikové projekty (např. vzdělávací a školící projekty)
 • 5% na režii Tříkrálové sbírky

Zveme všechny lidi dobré vůle k účasti v Tříkrálové sbírce 2023!

banner_780x490_obecny