Tříkrálová sbírka 2023 - Jak nás podpořit?

Tříkrálová sbírka 2023 proběhne v termínu od 1. do 15. ledna 2023

banner_1180x490_obecny

 • Pokud k vám koledníci nedorazili, můžete si tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně.
  • Do 31. ledna lze přispět i online na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955008, který je určen přímo pro Oblastní charitu Chrudim.
  • QR kód_TKS 2023
 • Další možností je přispět do ONLINE pokladničky na www.trikralovasbirka.cz
  • Napište PSČ 537 01 (Chrudim) nebo PSČ vaší obce či města a přispějte do ONLINE kasičky přímo sociálním a zdravotním službám Oblastní charity Chrudim.
  • V případě potřeby vám na tomto odkaze Charita ČR vystaví Potvrzení o daru.

Veškeré kasičky jsou řádně zapečetěné příslušným obecním nebo městským úřadem. Každá kasička musí mít doklad o zapečetění, rozpečetění a výtěžek zaevidován ve výčetkovém listu.

Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, farnostem, městům a obcím za podporu!

Rozhovory do médií

Rozhovor o možnostech podpory, koledování a záměrech na využití výtěžku z Tříkrálové sbírky 2023: 

Co je Tříkrálová sbírka?

 

TKS-LOGO fin_black-01

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka,

kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Do ulic obcí a měst vychází více než 15 tisíc kolednických skupinek (přibližně 60 000 dobrovolníků).

 

Tříkrálová sbírka hledá koledníky

Klíč k rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky

 • 65% na projekty jednotlivých Charit, dle předem schválených záměrů
 • 15% na celodiecézní projekty (např. podpora projektů v Indii, nákup speciálních zdrav. pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou, přímá pomoc)
 • 10% na humanitární pomoc do zahraničí, organizovanou Charitou ČR
 • 5% na celorepublikové projekty (např. vzdělávací a školící projekty)
 • 5% na režii Tříkrálové sbírky

Zveme všechny lidi dobré vůle k účasti v Tříkrálové sbírce 2023!

banner_780x490_obecny