Jak nás můžete podpořit?

Finanční podporou naší veřejné sbírky

  • k zajištění vybavení a provozu domácí hospicové péče (zdravotní pomůcky, zdravotnický materiál, odborné vzdělání zdravotních sester, automobily, kancelářské vybavení a další)
  • číslo transparentního účtu veřejné sbírky: 251 177 206 / 0600

Domácí hospicová péče

Darováním financí na účet naší organizace

Darováním potravin v Národní potravinové sbírce

  • Přispějte do sbírky nákupem potravin a drogerie ve vybraných prodejnách a jejich následným darováním dobrovolníkům z dobrovolnického centra naší Charity nebo se zapojte přímo jako dobrovolník. Potravinová sbírka probíhá pravidelně 2x ročně.

Příspěvkem do Tříkrálové sbírky

  • Po celý rok je možné přispět do ONLINE pokladničky na www.trikralovasbirka.cz
    • Napište PSČ 537 01 (Chrudim) nebo PSČ vaší obce či města a přispějte do ONLINE kasičky přímo sociálním službám Oblastní charity Chrudim.
    • V případě potřeby vám na tomto odkaze Charita ČR vystaví Potvrzení o daru.

PARALAX_1920x1000_podekovani

Děkujeme Vám za každý způsob podpory!

Kontakt:

Oblastní charita Chrudim
Školní náměstí 56
537 01 Chrudim
IČO: 434 98 485
tel.: +420 603 808 850