Dobrovolnické centrum - telefon: 730 595 775

LOGO Dobrovol.centrum

Dobrovolnické centrum je služba Farní charity Chrudim, která naplňuje cíle své činnosti tím, že vyhledává lidi dobré vůle, tedy dobrovolníky, kterým nevadí pomáhat druhým lidem, ve svém volném čase (občas – min. 1x za 14 dní na 1-2 hodiny), zadarmo, jen pro dlouhodobý dobrý pocit.

Tyto lidi pak zprostředkováváme chrudimským organizacím (viz Dobrovolnické činnosti), kde jednoduchým způsobem pomáhají druhým lidem. Vše dle individuálního přání a po důkladné domluvě s každým zájemcem o tyto činnosti.

Další možností, jak se zapojit do dobrovolnických aktivit našeho DC je Vaše účast na některé z jednorázových akcí. V průběhu roku pořádáme, nebo se aktivně podílíme na realizaci rozmanitých kulturních, osvětových, benefičních či charitativních počinů v Chrudimi i okolí.  Při každé takové příležitosti přivítáme Vaši pomoc.

Nabídka dobrovolnických aktivit!

 Zkuste to i vy!

Dobrovolnictví

Za vaše případné zapojení se do činnosti dobré vůle a pomoci druhým vám velice děkujeme a doufáme v naší kvalitní a co nejdéle trvající spolupráci.

Co nabízíme?

Těm, kdo se nebojí stát dobrovolníky, nabízíme:

DC520

Bezpečné zázemí, potřebné informacepojištění proti újmě na zdraví či majetku druhé osoby, velký výběr z pestré a zajímavé nabídky dobrovolnických činností (viz níže), zprostředkování kontaktu s prověřenými organizacemi, kde lze pomáhat, pomoc při řešení problematických situací spojených s dobrovolnickými činnostmi, smysluplnou zábavu i sebe – rozvíjení!

O co jde?

Jde o jednoduché a nenáročné činnosti, které výrazným způsobem pomáhají těm, kteří to potřebují a mají o to zájem! 

DC521

Není k tomu potřeba nic speciálního znát či umět, stačí dobrá vůle a trocha volného času! Tyto činnosti lze dělat téměř kdykoli a svoji nenáročností jsou vhodné jak pro mladé (od 15ti let), tak pro dospělé (pracující i nezaměstnané – zlepšuje to šance na získání nové práce!), matky na mateřské, i pro seniory (kteří zvládnou dojít k někomu na návštěvu)!

Proč to dělat?

Dobrovolníků není nikdy dost!

DC522

Čím více lidí se do těchto činností zapojí, tím efektivnější budou, ale také tím zdravější a krásnější bude naše společnost. Každý dobrovolník totiž konkrétními činy a prokazatelně pomáhá zlepšovat svět okolo sebe! Jednak svět toho, komu pomáhá (i člověk s problémem se cítí lépe, když ví, že není sám), jednak sám sobě (většině lidí tato činnost přináší dlouhodobí pocit spokojenosti a smysluplnosti), ale také celé naší společnosti (bude-li hodně těch, kteří jsou připraveni pomáhat, bude se zvyšovat šance každého na to, že mu bude pomoženo, až to bude potřebovat.

 

Dobrovolnické činnosti

Dlouhodobé dobrovolnické činnosti:

Jednoduché návštěvy seniorů žijících v nejrůznějších zařízeních,

kteří jsou často osamocení, mají zdravotní problémy, z nejrůznějších důvodů mají té společnosti málo, ale i přesto nejsou mrzutí a mají o ni stále zájem.

DCdč1

Naši dobrovolníci proto za nimi chodí na jednoduché návštěvy, kde si povídají, hrají společenské hry nebo (a to je vůbec nejlepší) je berou ven, na sluníčko, na čerstvý vzduch, na procházky.

Výpomoc při vzdělávacích kurzech a aktivitách pro lidi s fyzickým či mentálním handicapem,

kteří se zde učí jak si najít práci a požádat o ni, nebo jak si najít a zajisti vlastní bydlení a další a další potřebné znalosti a dovednosti.

DCdč2

Konkrétně se zde např. učí pracovat na počítači, jak napsat životopis, motivační dopis, ale také jak si uvařit, jak si uklidit, jak vyvenčit psa, …

Pro obyčejného člověka možná banální věci. Pro člověka s handicapem mnohdy velmi tvrdý oříšek! Tak jako samotné učení, které by ji dělalo velké obtíže, kdyby se měli učit sami! Proto jim naši dobrovolníci pomáhají zvládat jejich úkoly ve vzdělávacích kurzech. Jednoduchým způsobem tak asistují handicapovaným (fyzicky či mentálně) klientům. Vše probíhá za účasti a pod vedením profesionálního a plně kvalifikovaného pracovníka, který má také na starosti přípravu a zajištění vybavení. Dobrovolník jednoduše přijde a dělá pouze to, co se mu řekne.

NABÍZENÉ ORGANIZACE, kam se dá takto chodit pomáhat:

Výpomoc s aktivizačními činnostmi v předškolním klubu Amálka – Amalthea, z.s., Městský park 274, Chrudim

Dobrovolníci pomáhají odbornému personálu při práci s dětmi ve věku 3-6 let. K aktivitám klubu patří i celodenní výlety, kde se dobrovolníci podílejí na realizaci programu a zajištění bezpečí dětí.

! Dopolední ! předškolní klub je provozován po-pá od 8:00 do 12:00.

www.amalthea.cz

Návštěvy doma

Dobrovolníci docházejí do domácností osob s handicapem, seniorů i těch, kterým citelně chybí společnost jiných lidí. Přítomnost dobrovolníků nenahrazuje odbornou pomoc, jejím cílem je zprostředkovat kontakt s vnějším světem těm, kteří to již pro své zdravotní či jiné problémy sami nezvládají a mimo svůj domov se dostanou minimálně. Dobrovolníci přinášejí alespoň trochu povzbuzení i pro ty, kteří se o své blízké starají 24 hodin denně.

Výpomoc při volnočasových aktivitách s dětmi v Montessori - alternativní základní a mateřské škole

 

Jednorázové dobrovolnické aktivity:

POMOC PŘI JEDNORÁZOVÝCH AKCÍCH, které pořádá nebo na kterých spolupracuje Farní charita Chrudim

tri kralove 2020

 • Tříkrálová sbírka - leden
 • Reprezentační ples neziskového sektoru "Chrudimské Benátky" - únor
 • Ukliďme Česko. Ukliďme svět - duben
 • Čtení Máje - květen
 • Den Dobrovolnictví - červen
 • Pohádkový les ve Smrčku - červenec
 • Charitativní běh ve prospěch Vojenského fondu solidarity - srpen
 • Národní potravinová sbírka - listopad

Činnosti koordinátora dobrovolníků

Náplní činnosti koordinátora dobrovolníků je:

 • AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ, tedy lidí ochotných se zadarmo ve svém volném čase zapojit do dobrovolnických činností centra.
 • VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ORGANIZACÍ poskytujících sociální služby seniorům. Např. domovy s pečovatelskou službou, LDN, Hospic, a podobně
 • VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ pro dobrovolnickou činnost a to především formou podpůrného SERVISU POTŘEB DOBROVOLNÍKA:
  • POJIŠTĚNÍ odpovědnosti dobrovolníka za újmu na majetku a zdraví klienta.
  • PROŠKOLENÍ = co je náplní činnosti dobrovolníka, jaká jsou její úskalí, příprava na tato úskalí, jaká jsou práva a povinnosti dobrovolníků a zjišťování motivace zájemce o dobrovolnickou činnost.
  • INTERVIZE = aktivní kontakt koordinátora dobrovolníků s dobrovolníky (mailem, mobilem, Fb nebo naživo - dle potřeby) kde se bude dobrovolník moct pobavit s koordinátorem o tom, jak to při jeho činnosti jde, jestli jsou nějaké problémy, případně jak je řešit. Probíhá po každém setkání krátce  a jednou za čas delší setkání naživo (skupinově nebo individuálně – dle potřeby).
  • SUPERVIZE = profesionálně vedené setkání dobrovolníků s odborníkem na problémy spojené s dobrovolnickou činností, kde se vytváří prostor pro jejich řešení. Cca 1-2 x do roka.
 • OTEVŘENOST K NOVÝM NÁPADŮM možného využití činnosti Dobrovolnického centra. Tak, aby centrum vytvářelo kvalitní nabídku činností, vyplívající toho, co je potřeba a o co je zájem!
 • PREZENTACE ČINNOSTI CENTRA formou přednášek, publikace v tisku, reklamy na internetu 
 • AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI poskytujícími sociální služby za účelem spoluvytváření kvalitní a funkční sítě dobrovolnických činností v Chrudimi a okolí.  
 • ORGANIZACE DALŠÍCH AKTIVIT vzešlých z požadavků a potřeb chrudimské veřejnosti (mladé a i starší). Např. různé volnočasové aktivity, workshopy, přednášky, diskuze, výlety, kulturní akce, …

  KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ odpovídá za bezpečný a správný průběh organizace dobrovolnických činností.

Práva a povinnosti dobrovolníka

Cílem zajištění práv a dodržování povinností dobrovolníka je bezpečnost práce.

POVINNOSTI

 • Absolvovat školení, intervize i supervize (pokud nemůže, nahlásit to koordinátorovi)
 • Spolupracovat s koordinátorem a plnit závazky a požadavky vyplívající z dohody mezi nimi.
 • Konzultovat koordinátorem každou změnu činnosti, jakkoli se týkající dobrovolnické činnosti
 • Dodržovat závazek mlčenlivosti, pokud to dobr. činnost vyžaduje

PRÁVA

 • Být pojištěn
 • Být proškolen
 • Být informován
 • Mít zajištěnou intervizi a supervizi
 • Mít zajištěnou kontaktní osobu jak ve VYSÍLAJÍCÍ tak v PŘIJÍMAJÍCÍ organizaci.
 • Mít zajištěnou ochranu osobních dat

CO Z TOHO MÁ ČLOVĚK, KTERÝ SE CHCE ZAPOJIT?

 • možnost zapojit se do činnosti farní charity
 • možnost smysluplně trávit svůj volný čas
 • možnost aktivně a bezpečně pomáhat druhým  
 • možnost pozitivně ovlivňovat svoje okolí, ve kterém žijeme  
 • možnost aktivně vytvářet tolerantní společnost, ve které žijeme      
 • možnost získat velice speciální zkušenosti, které plně souvisejí s lidským životem, především s jeho poslední fázím tedy se stářím.

V případě, že by vám tyto činnosti přišly smysluplné nebo jenom zajímavé a chtěli byste se na nich podílet nebo se o nich třeba jen něco bližšího dozvědět, využijte některý z níže uvedených kontaktů. Vše záleží na naší vzájemné domluvě a dohodě tak, aby to vyhovovalo jak vám, tak nám!

Přihlásit se lze na mobil, e-mail, facebook nebo ZDE.

KONTAKT - KOORDINÁTORKA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA