Naši donátoři

  • Oceňujeme pomoc obcí, v nichž mají své domovy lidé, kterým pomáháme. Desítkám z nich – vesnicím i městům – jsme vděční nejen za finanční příspěvky, ale i za vynikající spolupráci při poskytování všech našich služeb. Protože dobré vztahy přispívají ke zdraví celku. 

  • Srdečné poděkování patří každému, jehož srdce je otevřené pro druhé. Každou korunu jsme v naší práci přetavili ve skutečnou pomoc lidem našeho kraje. Děkujeme těmto jednotlivcům, organizacím, firmám a společnostem.