Vyřizování stížností

Našim cílem je maximálně naplňovat potřeby našich klientů a to k jejich plné spokojenosti. Máme zavedený interní systém hodnocení kvality odvedené práce. Neustále pracujeme na zkvalitnění našich služeb průběžným vzděláváním a výběrem vhodných pracovníků. Zabýváme se každým podnětem na zkvalinění našich služeb.