Naše služby

Oblastní charita Chrudim působí ve Východních Čechách od roku 1992. Za téměř tři dekády se stala jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů terénních služeb.

Naši pomoc přijímají nejčastěji senioři, lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny. Staráme se o ně díky skvělé práci několika desítek zaměstnanců.

Pečovatelská služba_Oblastní charita Chrudim

Těžiště naší činnosti leží v poskytování pečovatelské služby, osobní asistence, domácí zdravotní péče, domácí hospicové péče a v půjčovně zdravotních pomůcek. V rámci občanské poradny poskytujeme odborné sociální poradenství a poradenství pro pečující osoby. Provozujeme také dobrovolnické centrum.

Hledáte tu správnou službu pro sebe nebo své blízké? U každé služby najdete detailní informace o tom jaký je smysl a účel služby, kde služba pomáhá, kdy službu poskytujeme, kolika lidem službu poskytujeme, jakou formou službu poskytujeme, jaké jsou cíle služby, komu službu poskytujeme, jaké zásady ve službě respektujeme, co během služby děláme, jaký je postup při poskytnutí služby a jak je služba technicky zajištěna.

S výběrem nejvhodnější služby vám rádi poradíme.