Poděkování od našich klientů a pacientů

Klienti Oblastní charity Chrudim nebo jejich příbuzní nám čas od času zašlou zpětnou vazbu či poděkování za naši práci. Za tento způsob zpětné vazby jsme vděčni. Je to pro nás důkaz, že naše práce má smysl. Děkujeme.

Pečovatelská služba a osobní asistence

  • Poslední dobou trpí moje matka vážnými zdravotními problémy, souvisejícími s jejím pokročilým věkem. Vaše instituce se z vlastní iniciativy ujala péče o matku, spočívající v každodenních návštěvách a asistenci při přijímání dost velkého počtu různých léků a v sledování jejího zdravotního stavu a další drobné pomoci. Tato podpora má pro mou matku značný význam zejména situace, kdy je odkázána pouze na zbytky zraku, má špatný sluch a v prostorách, které obývá, se orientuje hlavně po paměti a hmatu. Přestože se snaží být co nejvíce samostatná, je vaše asistence a pomoc pro ni velice důležitá a jen těžko nahraditelná. Chceme vám tímto poděkovat za pomoc, vstřícnost a vlídnost, s jakou se moje matka a její blízcí setkáváme. Takový postoj vzbuzuje v mé matce a v nás optimismus, který je pro její dobrý psychický a tím i celkový zdravotní stav velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme.
  • Dovoluji si vám napsat poděkování za služby, které mi poskytuje Charita. Vaše pečovatelky jsou ochotné, vlídné, pečlivé a usměvavé. Nikdy mi nedaly znát, že by jim byly moje potřeby nepříjemné. Těším se na ně. Jsou to moje dobré víly a snad mi je poslalo samo nebe. Už ani nevím, kde jsem četla tato slova: "Srdce má člověk, aby žil. Duši má, aby věřil. Dlaněmi teplo rozdával. Očima něhu měřil," napadla mě teď, když o nich píši. Hodí se na ně. 
  • Rád bych poděkoval všem vašim děvčatům a jednomu muži, kteří mi pomohli zvládnout péči o manželku. Moc si toho vážím, neboť to jsou velice obětaví a svědomití pomocníci, kteří pomáhají starým a nemocným lidem. Byl jsem s nimi se všemi, i s těmi co zařizovali administrativu, spokojen. Ještě jednou moc všem děkuji.

Pečovatelská služba_Oblastní charita Chrudim

Domácí zdravotní a hospicová péče

  • Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup, pomoc a cenné rady ohledně domácí hospicové péče. Vždy jste mi vyšli vstříc a mohla jsem se na Vás kdykoliv obrátit. Netušila jsem, že něco podobného funguje. Doporučila mi Vás obvodní lékařka mojí maminky, o kterou jsme se zhruba měsíc starali. Bohužel těžká nemoc jí zdolala a odešla. Člověk se těžko vyrovnává se smrtí své nejbližší osoby, ale to že jsme ji mohli mít do konce života u nás a sledovali její zdravotní stav, jak pomalu odchází z tohoto světa, bylo to pro nás trochu jednodušší a bez Vás bychom to nezvládli. Ještě jednou moc děkujeme.
  • Chtěla bych moc poděkovat Oblastní charitě Chrudim, přímo panu řediteli Bc. Romanu Peškovi a všem jeho kolegyním. Díky za velkou pomoc jak odbornou, tak i za podporu psychickou. Velký obdiv patří všem sestřičkám, které jezdí za každého počasí za moc nemocnými lidmi přímo až k lůžku. Vykonávají různé odborné i složité úkony, převazy a též injekce. Předávají zkušenosti i cenné rady jak se o těžce nemocného člověka postarat. Poradí i jakou stravu připravovat a podávat. Jak pomoci při cvičení a jak vykonávat hygienu nemocného člověka na lůžku. Mého manžela vždy povzbudil veselý pozdrav a úsměv každé sestřičky. Též spolu probrali jaké je venku počasí, situace s Covidem a hlavně, co dělají politici špatně, jaké budou volby, kdo asi vyhraje. No, úplně obyčejné starosti! A to dělá nemocnému člověku upoutaného na lůžku moc dobře! A proto patří velké poděkování celé Charitě v Chrudimi a to hlavně sestřičkám – Martině, oběma Monikám, Aničce, Andrejce a Martě. Moc vám milé sestřičky děkuji za péči, velkou pomoc, starostlivost a povzbuzení!
  • Ráda bych touto cestou velice poděkovala sestřičkám a pečovatelkám chrudimské Charity, které v listopadu 2021 pomáhaly mému tatínkovi a mně pečující osobě, ve velice těžkých dnech. Nepochybovala jsem, že vaše péče bude vynikající, ale skutečnost těžko slovy hodnotím. Vaše profesionalita, citlivost, ochota a přístup k tatínkovi byla neuvěřitelná. A také děkuji za to, že jste mně dávaly duševní podporu a klid, to též nebylo málo. Bez vás bych to nezvládla, jste andělé mezi námi.

Domácí zdravotní péče.

Dobrovolnické centrum

  • V srpnu 2021 v našem domově důchodců uspořádali dobrovolníci chrudimské Charity v pergole naší zahrady krásné sportovní odpoledne. Účast klientů byla veliká, všichni chtěli soutěžit. Osm až deset dobrovolnic stálo u sportovních stanovišť a pomáhaly těm na vozíčku nebo chodícím, aby dobře ke stanovišti došli nebo dojeli. Úkolem soutěžících bylo například házení dřevěných kroužků na stojánek, házení do různých otvorů ve figurách nebo oblíbené šipky, navíjení provazu na dřevěný kolík nebo si klienti mohli zarybařit. Nasmáli jsme se a tleskali všem soutěžícím. Počasí nám přálo a pergola i lavičky kolem byly plné klientů. Všem se to moc líbilo a my jsme prožili krásné sportovní odpoledne, zapomněli na bolesti a cítili se jako mladí. Charita pro nás připravila i pohoštění — sladkou tyčinku a malý sáček s rozpustnou kávou. K našemu překvapení dostal každý účastník diplom se svým jménem a každý si ho s úsměvem odnesl. Je to krásné, když se akce podaří, a my všem za to pěkné sportovní odpoledne srdečně děkujeme.
  • Velice ráda bych poděkovala jménem celé organizace Domova sociálních služeb Slatiňany dobrovolnickému centru Oblastní charity Chrudim za krásně připravené akce pro naše klienty. Díky společným odpoledním akcím se klienti setkali zase s novými lidmi, ale i po delší „covidové“ pauze navzájem mezi sebou z různých lokalit. Sportovní hry, cvičení i diskotéka všechny zúčastněné velice bavila, počasí nám přálo a ohlasy byly kladné a zájem o další setkání velký. Myslím, že fotografie na našich FB stránkách jsou jednoznačně vypovídající.

Dobrovolnické centrum 2