Krize na Ukrajině

Ukrajina_banner_Slider_Uvod_VELKY_1180x490

INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ OBČANY NA ÚZEMÍ ČR 

K registraci občanů Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU).

V Pardubickém kraji je KACPU zřízeno
 na adrese
Krajský úřad, Komenského náměstí 120, 530 02 Pardubice
Krize na Ukrajině
 • KACPU je základní informační a první kontaktní místo pro ukrajinské občany přijíždějící do ČR.
 • Dostanou zde komplexní informace k pobytu v ČR.
 • Otevírací doba 
  Pondělí až čtvrtek 8 – 16 hodin
  Pátek 8 – 14 hodin
 • KACPU poskytuje:
  • registraci občanů Ukrajiny u cizinecké policie
  • vyřízení speciálního dlouhodobého víza
  • asistenci při řešení dalšího pobytu v ČR

Od 2. května 2022 dochází ke zkrácení lhůt na registraci u cizinecké policie po příjezdu a na hlášení změny místa pobytu. Nová lhůta na oba úkony je 3 dny.
To znamená, že je nutné registrovat se osobně u cizinecké policie do 3 dnů po příjezdu na území a hlásit změnu místa pobytu také do 3 dnů. Jako občané Ukrajiny můžete vyřídit ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a také ohlášení dalších změn na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU). Ale pouze v pracovních dnech, kdy jsou zde zastoupeni pracovníci Odboru azylové a migrační politiky MV. O víkendu zde vyřízení není možné.

K ohlášení změn můžete také některé z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra.

K dispozici je:

 • Pracovník krajského úřadu
 • Cizinecká policie
 • Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
 • Úřad práce ČR
 • Správa uprchlických zařízení
 • Hasičský záchranný sbor ČR
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • V dosahu překladatel, psycholog, apod.

INFORMACE PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ OBČANY UKRAJINY

název

INFROMACE PRO OBČANY UKRAJINY, KTEŘÁ MAJÍ POBYTOVÉ OPRÁVNĚNÍ NA ÚZEMÍ ČR

název.

Aktuální informace sledujte na stránkách Ministerstva vnitra ZDE

SPECIÁLNÍ INFOLINKA NA POMOC UPRCHLÍKŮM

V reakci na eskalaci konfliktu na Ukrajině a velký příliv válečných uprchlíků i do našich regionů zřídila Diecézní charita Hradec Králové speciální infolinku a organizuje pro utečence okamžitou humanitární pomoc. Provoz linky zajišťují pracovnice Integračního centra pro cizince, které pomáhají občanům Ukrajiny s vyřízením legalizace pobytu, a také registrují nabídky na ubytování a pomoc dobrovolníků.

Speciální infolinka číslo 737 977 757 na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Lidé mohou zaslat také email na adresu: ukrajina@hk.caritas.cz

Pro celou ČR je zřízena anonymní, bezplatná UKRAJINSKÁ INFOLINKA CHARITY ČR 731 432 431.

OBRÁZEK

LINKA SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny. Cílem linky  je poskytnout této skupině lidí informace i podporu.

Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20 v několika jazycích.

Funguje ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.

Volajícímu nabídne možnost přepojení na oblast sociálního poradenství, která je určena lidem, kteří jsou na útěku před válečným konfliktem na Ukrajině. Zároveň poradenství je určeno i osobám v ČR, které se snaží uprchlíkům na našem území pomáhat. Operátoři dokážou zodpovědět dotazy z oblasti zaměstnanosti, sociálních dávek, sociální péče a prevence, ochrany dětí, začleňování do vzdělávání a mnoha dalších.

Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech:

 • Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština)
  • Pondělí – pátek od 9:00 do 17:00
 • Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština)
  • Pondělí – pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00
  • Sobota – neděle od 12:30 do 17:00

OPU - nabídka služeb pro nezletilé bez doprovodu

Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje projekt podpořený UNICEF zaměřený na komplexní pomoc nezletilým uprchlíkům, kteří se nacházejí na území ČR bez svých rodičů. Cílem projektu je zajistit identifikaci těchto dětí, zjištění potřeb, poskytnutí podpory prostřednictvím právního a sociálního poradenství, psychologické pomoci, materiální pomoci, realizace volnočasových aktivit a možnosti ubytování v podporovaném bydlení.

Nezletilým nabízí bezplatné služby: 

 • Sociální poradenství a asistence
  oblast vzdělávání, zaměstnání, dávek, zdravotního pojištění, doprovod na úřady
 • Právní poradenství
  informování o právech a povinnostech, zastupování v řízeních o mezinárodní ochraně, dočasné ochraně, správním vyhoštění, povolení k pobytu, sloučení rodiny  
 • Psychologická pomoc
  možnost hrazení krátkodobé i dlouhodobé psychologické péče
 • Hostitelské rodiny
  vyhledávání a proškolení hostitelských rodin pro nezletilé cizince v ústavní péči
 • Mentorské dvojice
  vyhledávání a proškolení dobrovolníků, kteří se s nezletilými pravidelně scházejí a realizují volnočasové aktivity
 • Dům na půl cesty
  podporované bydlení pro mladé od 16 do 26 let věku v Praze a Brně
 • Materiální pomoc  
 • Tlumočení

Nezletilí se mohou obracet na telefonní linku v ukrajinském jazyce: + 420 603 814 349.

leták pro ukr.děti bez doprovodu-page-001

DÁVKY A ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRO UKRAJINCE       

Souhrné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do ČR, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají.

Podrobnosti týkající se povolení k zaměstnání, ale i možnosti čerpání nepojistných sociálních dávek jsou k dispozici na portálu MPSV v češtině a ukrajinštině. ZDE

Občané Ukrajiny, kteří přicházejí do ČR z důvodu tamní válečné krize, mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc MOP z důvodu vážné újmy na zdraví. ZDE

Občané Ukrajiny, kterým MV udělilo speciální pobytové vízum, mohou dále požádat o:

 • povolení k zaměstnání, jestliže si už vhodné pracovní místo našli. ZDE
 • zavedení do evidence zájemců o zaměstnání ZDE a ÚP ČR pomůže s financováním kurzů českého jazyka nebo rekvalifikací.
 • Žádost je dostupná i v ukrajinštině ZDE

POTRAVINOVÁ POMOC

 

Sklad Potravinové pomoci se nachází v Pardubicích v Pichlově ulici č.p. 1573

Potravinová banka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

 • Organizuje potravinovou a materiální sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny. Má k dispozici základní balíčky pomoci viz. leták.Český červený křížletak_patraci_sluzba-page-001letak_patraci_sluzba-page-002

 MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

 • V případě využití pomoci kontaktovat oddělení krizového řízení (725 092 401, 734 354 343) nebo oddělení vnějších vztahů (734 642 131).
 • Aktuální informace můžete sledovat na stránkách úřadu ZDE

Všechny potřebné informace je možné sledovat na stránkách krajského úřadu ZDE