Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče je formou komplexní domácí zdravotní péče. Slouží lidem s vážným a nevyléčitelným onemocněním. Tato služba neléčí nemoc, mírní však účinně obtíže, které nemoc přináší, včetně léčby bolesti. Služba zvyšuje kvalitu života nemocného i jeho rodiny. Zdravotní péči zajišťujeme ve spolupráci s praktickým lékařem či jiným specialistou prostřednictvím plně kvalifikovaných a zkušených zdravotních sester.

V rámci služby - nabízíme sociální poradenství, ošetřovatelskou péči, psychologickou a duchovní podporu. Součástí hospicové péče je i možnost zajistit pečovatelskou službu a pomoc dobrovolníků. Pomáháme nemocnému i rodině doprovázet tak, aby mohli všichni prožít společně poslední dny života umírajícího v domácím prostředí, a také aby byla zachována důstojnost a poslední přání lidí o které pečujeme. Podporu poskytujeme i v období truchlení.

Informace o službě

Jaký je smysl a účel hospicové péče?

 • Nevyléčitelně nemocným lidem a umírajícím pomáháme zůstat doma v jejich přirozeném prostředí.
 • Lidem trpícím akutní či chronickou bolestí spojenou s onemocněním pomáháme tuto bolest zmírňovat.
 • Umožňujeme člověku strávit poslední etapu života důstojně a v bezpečném prostředí v kruhu nejbližších a rodiny.

Kde domácí hospicová péče pomáhá?

 • Působíme v Chrudimi a jejím okolí. Dojíždíme také do obcí a měst vzdálených přibližně do 30 km.

Kdy domácí hospicovou péči poskytujeme?

 • Odborný tým zdravotních sester je vám k dispozici nepřetržitě. 

Jakou formou službu poskytujeme?

 • Domácí hospicová péče je terénní zdravotní služba. Znamená to, že hospicový tým včetně zdravotních sester jezdí přímo k lidem domů, kde postupují dle ordinace lékařů v oblasti tišení bolesti a v ostatních oblastech dle potřeb člověka a jeho rodiny.

Jaké jsou cíle domácí hospicové péče?

 • Zmírňovat a účinně tlumit fyzickou bolest.
 • Zajistit, aby umírající člověk odcházel v bezpečném a důstojném prostředí a v kruhu rodiny a nejbližších.
 • Poskytnout pomoc při péči o zemřelého a provázení pozůstalých po odchodu člověka.
 • Zprostředkovat další odbornou pomoc. 

Komu službu poskytujeme?

 • Lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu a ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení.
 • Lidem onkologicky nemocným, kteří se sami rozhodli nepokračovat v protinádorové léčbě.
 • Lidem a rodinám, které se rozhodli během posledních dní zůstat v domácím prostředí.

Jaké zásady v domácí hospicové péči respektujeme?

 • Umíme rozpoznávat potřeby nemocného a umírajícího člověka a reagovat ohleduplně.
 • Jsme spolehliví v čase, v organizaci práce i v používaných metodách.
 • Respektujeme vážnost situace odchodu člověka a přistupujeme k ní klidně, pokorně a s vědomím zachování důstojnosti nemocného.

Co nejčastěji během domácí hospicové péče děláme?

 • Poskytujeme odbornou péči prostřednictvím týmu zdravotních sester. Podáváme léky k tišení bolesti, převazujeme rány a děláme další zdravotní a preventivní úkony.
 • Zprostředkováváme odbornou lékařskou péči spočívající v léčbě bolesti a všech jejich projevů. Zajišťujeme telefonické konzultace a zdravotní výkony tak, aby nemocný nemusel být převážen do zdravotnického zařízení.
 • Zapůjčujeme zdravotní a kompenzační pomůcky k usnadnění péče o umírajícího.
 • Zajišťujeme podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa a duchovního pro nemocného i jeho blízké.
 • Zaškolujeme a vedeme pečující členy rodiny v ošetřování nemocného.

Jaký je postup při poskytování domácí hospicové péče?

 • Pokud máte o naši službu zájem, kontaktujte nejprve svého ošetřujícího lékaře a sdělte svůj zájem o tuto službu.
 • Po schválení ze strany ošetřujícího lékaře kontaktujte naši vrchní sestru, která vám navrhne další postup. Můžete telefonicky (736 548 159) nebo emailem (sestricky@charitachrudim.cz).
 • Další komunikace, sjednávání konkrétních postupů a spolupráce probíhá vždy trojstranně mezi vámi, námi a vaším ošetřujícím lékařem.

Jak je technicky zajištěna domácí hospicová péče?

Tým našich zdravotních sester je vybaven automobily, abychom mohli přijíždět přímo k vám domů. Používáme kvalitní zdravotnické prostředky, zejména převazový materiál. Některé prostředky předepisuje pouze lékař. Máme k dispozici pomůcky k polohování a další vybavení pro zmírňování bolesti a zvýšení komfortu při pobytu na lůžku. Zdravotní pomůcky našim pacientům poskytujeme zdarma. Jsou to například: 

 • polohovací postel
 • matrace
 • stolek k posteli
 • kyslíkový koncentrátor
 • klozetové křeslo
 • odsávačka
 • pulzní oxymetr
 • elektrický tonometr

Aktivně nabízíme také služby naší půjčovny zdravotních pomůcek, jejíž široké portfolio nadále rozšiřujeme s ohledem na měnící se potřeby lidí. Nabízíme rovněž služby osobní asistence a pečovatelskou službu, jejichž úkony výborně doplňují domácí hospicovou péči a uzavírají komplex služeb, který vám umožní zůstat co nejdéle v pohodlí vašeho domova.

 

Příběhy klientů

Paní Hana (98 let)

Byla upoutaná na lůžko a závislá na péči svého syna a snachy. Jejich péče byla velmi citlivá a milující. I přes to se přirozeně po delší době začaly u Hany tvořit rány z dlouhodobého ležení. To pečující rodinu velmi trápilo.

Poprosili o radu nejprve ošetřujícího lékaře – ten však nemohl jezdit k Haně každý den. Tuto roli jsme převzali my. Péče se nám dařila a rány se začaly zlepšovat. Přispěly k tomu i speciální pomůcky z naší půjčovny. Rodina nás přijala, my jsme naopak obdivovali její vytrvalost a lásku k nemocné.

Posledním přáním všech bylo, aby paní Hana zemřela doma. Díky naší službě jsme jim jejich přání splnili. Paní Hana odešla bez bolesti a v citlivém objetí rodiny.

Jsme Oblastní charita Chrudim. Pomáháme lidem.
Jméno člověka bylo z důvodu zachování soukromí a důstojnosti změněno. Příběh zůstává.

Kontakty

VRCHNÍ SESTRA

STANIČNÍ SESTRA