Záměry

TKS-LOGO fin_black-01

 

Plánované použití vykoledovaných prostředků v letošním roce.

 • Farní charita Chrudim

  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby, podle možností případné rozšíření možností terénní pečovatelské služby,

   75 000 Kč
  • Dofinancování provozních nákladů  občanské poradny

   75 000 Kč
  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů osobní asistence

   50 000 Kč
  • Podpora rozvoje dobrovolnického centra

   100 000 Kč
  • Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování sociálních služeb a dalších potřeb Farní charity Chrudim.

   150 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   25 000 Kč
  • Finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci,  která ohrožuje jejich zdraví či život

   10 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 000 Kč