Kdo jsme

Oblastní charita Chrudim je nestátní nezisková a církevní organizace. Od roku 1992 poskytujeme a rozvíjíme ucelenou nabídku sociálních a zdravotních služeb.

Pomáháme lidem překonat krizovou či dlouhodobě nepříznivou situaci, podporujeme jejich nezávislost a soběstačnost a umožňujeme jim vést důstojný a plnohodnotný život v jejich domácím prostředí.

Jsme hrdí na naši schopnost reagovat na potřeby lidí v našem regionu. Jednotlivé služby a jejich týmy se průběžně mění a vyvíjejí. Hodnoty a pravidla, kterými se řídíme, najdete v našem etickém kodexu.

Jsme samostatnou právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou. Oblastní charita Chrudim byla zaregistrována v Rejstříku právnických osob u Ministerstva kultury České republiky podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. 30. října 1996. Statutárním orgánem je ředitel a jeho zástupkyně, kteří jsou zodpovědní za činnost a hospodaření Charity, rozhodují a jednají jejím jménem.

Roman Pešek a Pavla Morávková

Jsme církevní právnickou osobou a účelovým zařízením církve, evidovaným podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění s evidencí v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona. Zajímají vás detaily? Podívejte se na naši zakládací listinu a stanovy.