Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je bezplatná zdravotní služba. Plně ji hradí zdravotní pojišťovny. Je určena akutně i chronicky nemocným, kteří by jinak museli být hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení, využívat léčebnu dlouhodobě nemocných nebo se složitě dopravovat k praktickému lékaři. Ne vždy je to nezbytně třeba. Zdravotní sestry realizují ošetřovatelské úkony předepsané ošetřujícím lékařem přímo u vás doma.

Informace o službě

Jaký je smysl a účel domácí zdravotní péče?

 • Nemocným lidem pomáháme zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Tam, kde se cítí dobře.

Kde domácí zdravotní péče pomáhá?

 • Působíme v Chrudimi a v obcích a městech vzdálených do 30 km.

Kdy domácí zdravotní péči poskytujeme?

 • Naše zdravotní sestry jsou vám k dispozici od pondělí do neděle v čase od 6 do 18 hodin. 

Kolika lidem službu poskytujeme?

 • Vaše potřeby se neustále mění. Počty lidí, kterým pomáháme, se každý měsíc liší. Množství návštěv, které tým našich zdravotníků uskuteční činí v průměru 12 000 ročně. 

Jakou formou službu poskytujeme?

 • Domácí zdravotní péče je terénní ošetřovatelská služba. Znamená to, že zdravotní sestry jezdí přímo k lidem domů, kde postupují dle ordinace lékařů.

Jaké jsou cíle domácí zdravotní péče?

 • Zmírňovat fyzickou i psychickou bolest.
 • Směřovat svým působením k udržení nebo navrácení zdraví.
 • Respektovat při tom individuální kvalitu života každého pacienta.
 • Systematicky a komplexně reagovat na potřeby člověka.
 • Poskytovat informace o návazných službách Oblastní charity Chrudim a dalších organizací.

Komu službu poskytujeme?

 • Každému, komu službu doporučí ošetřující lékař nebo každému, kdo si tuto službu vyžádá a domluví se svým ošetřujícím lékařem. Vždy je třeba jeho indikace a schválení.

Jaké zásady v domácí zdravotní péči respektujeme?

 • Umíme rozpoznávat vaše potřeby a reagovat ohleduplně.
 • Ke každému přistupujeme s pokorou a vědomím, že nemoc vytváří v životě člověka zátěž.
 • Jsme spolehliví v čase, v organizaci práce i v používaných metodách.

Co nejčastěji během domácí zdravotní péče děláme?

 • Převazujeme chronické a pooperační rány.
 • Zajišťujeme odběry krve.
 • Provádíme rehabilitační cvičení.
 • Aplikujeme injekce.
 • Podáváme léky.

Jaký je postup při poskytnutí domácí zdravotní péče? 

 • Pokud máte o naši službu zájem, kontaktujte nejprve svého ošetřujícího lékaře a sdělte svůj zájem o tuto službu.
 • Po schválení ze strany ošetřujícího lékaře kontaktujte naši vrchní sestru, která vám navrhne další postup. Můžete telefonicky (736 548 159) nebo emailem (sestricky@charitachrudim.cz).
 • Další komunikace, sjednávání konkrétních postupů a spolupráce probíhá vždy trojstranně mezi vámi, námi a vaším ošetřujícím lékařem.

Jak je technicky zajištěna domácí zdravotní péče?

Tým našich zdravotních sester je vybaven automobily, abychom mohli přijíždět přímo k vám domů. Používáme kvalitní zdravotnické prostředky, zejména převazový materiál. Některé prostředky předepisuje pouze lékař. Máme k dispozici vybavení k polohování a k pohybovému cvičení.

Aktivně nabízíme také služby naší půjčovny zdravotních pomůcek, jejíž široké portfolio nadále rozšiřujeme s ohledem na měnící se potřeby lidí. Nabízíme rovněž služby osobní asistence a pečovatelskou službu, jejichž úkony výborně doplňují domácí zdravotní péči a uzavírají komplex služeb, který vám umožní zůstat co nejdéle v pohodlí vašeho domova.

Příběhy klientů

Paní Věra (77 let)

Přijít v pokročilém věku o manžela a ještě si zlomit ruku, to nikdo nechce. Paní Věra s rukou po komplikované fraktuře skoro nepohne. Bojí se mezi lidi a z návštěv nemocnice je vyčerpaná. Obvodní lékařka jí doporučila naše rehabilitační služby. Zkušená zdravotní sestra Věru třikrát týdně učí, jak s rukou cvičit a povzbuzuje, aby cvičila pravidelně sama. Přítomnost laskavého zdravotníka prostě dělá své. Paní Věra využívá i naši pečovatelskou službu. Jde to. K lepšímu životu stačí jen poskládat to správné.

Paní Eliška (78 let)

Eliška je veselá a energická dáma. Potřebuje invalidní vozík a bez pravidelných kontrol krve se neobejde vůbec. Je moc ráda, že jsme jí v tom k ruce. Zdravotní sestra přijede, vezme vzorek krve, dopraví jej na odběrovou stanici a zajistí, aby se výsledek rozboru dostal včas k lékařce. Paní Elišce tím ušetří hromadu starostí. Jedno malé píchnutí znamená hodně.

Jsme Oblastní charita Chrudim. Pomáháme lidem.
Jméno člověka bylo z důvodu zachování soukromí a důstojnosti změněno. Příběh zůstává.

Kontakty

VRCHNÍ SESTRA

STANIČNÍ SESTRA