Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je zde pro dospělé lidi se zdravotním a kombinovaným postižením, děti a seniory. Je určena všem, kteří potřebují pomoc při zajištění péče o vlastní osobu a chtějí zůstat doma nebo v rodině. Poskytujeme ji podle domluvy přímo ve vaší domácnosti.

Informace o službě

Jaký je smysl a účel pečovatelské služby?

 • Umožňujeme seniorům a lidem se zdravotním postižením se sníženou soběstačností zůstat doma nebo v rodině. Protože každý chce být co nejdéle tam, kde to má rád.
 • Vedeme lidi k aktivitě a k udržení, obnovení nebo rozvoji soběstačnosti. Protože každý zvládne vždy alespoň něco.

Kde pečovatelská služba pomáhá?

 • V Chrudimi a jejím okolí. Dojíždíme také do obcí vzdálených přibližně 30 km.

Kdy službu poskytujeme?

 • Jsme vám k dispozici po celý týden od pondělí do neděle v čase od 6 do 22 hodin.

Kolika lidem službu poskytujeme?

 • Maximální roční kapacita služby je 85 klientů. Informace o aktuální vytíženosti vám sdělí sociální pracovnice.

Jakou formou službu poskytujeme?

 • Pečovatelská služba je terénní. Znamená to, že přijíždíme za lidmi přímo k nim domů a do jejich rodin.

Jaké jsou cíle pečovatelské služby?

 • Umožnit člověku žít důstojný život doma nebo v rodině prostřednictvím pomoci se zajištěním péče o vlastní osobu a domácnost.
 • Poskytovat odbornou podporu a pomoc, která vychází z individuálních potřeb člověka.
 • Péči poskytovat tak, aby už nebyla vytvářena závislost na pečovatelské službě, nýbrž naopak, aby byla podporována nezávislost a soběstačnost člověka.
 • Individuálně aktivizovat za účelem udržení, případně zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.
 • Aktivně vytvářet příležitosti k zapojení člověka do života a pomáhat zařadit se do běžných vztahů.

Jaké zásady v pečovatelské službě respektujeme?

 • Ctíme vaše právo na soukromí. U vás doma vždy nejprve zaklepeme. A nejenom to.
 • Každý člověk je pro nás jedinečný. Nehodnotíme vás podle původu, barvy pleti, množství majetku ani náboženského přesvědčení.
 • Chráníme vaše práva a zájmy napříč organizací. Ať už jde o dokumenty, v nichž je vaše jméno nebo o způsob, jakým o vás mluvíme.
 • Podporujeme vaše samostatné rozhodování a schopnosti porozumět důsledkům vašich rozhodnutí. I maličkost, kterou si zvolíte sami, tvoří váš život.
 • Respektujeme vaše právo na přiměřené riziko. Sami víte nejlépe, co je pro vás nejlepší.
 • Podporujeme vaši samostatnost a soběstačnost. Chceme, abyste nás potřebovali co nejméně.
 • Ctíme vaši důstojnost a jsme diskrétní. Nebudeme vám říkat „babi“, ani vám tykat, pokud sami nebudete chtít.
 • Hledáme cesty, jak se přizpůsobit vašim jedinečným potřebám.
 • Chováme se lidsky a vycházíme přitom z křesťanských principů.
 • Využíváme nové poznatky v oboru a dodržujeme pravidla dobré a bezpečné praxe.
 • Podporujeme návaznost na další dostupné formy pomoci a spolupracujeme s rodinou. 

Co během pečovatelské služby děláme?

 • Pomáháme vám při zvládání běžných úkonů péče o vaši osobu. Podáváme jídlo a pití, oblékáme, pomáháme při pohybu a orientaci v prostoru, přesouváme z lůžka na vozík. Naše ruce jsou tam, kde vaše nestačí.
 • Pomáháme při osobní hygieně: při koupání a sprchování, myjeme ve vaně či na lůžku, pečujeme o vaše vlasy, pomáháme při použití toalety. Staráme se o to, abyste se cítili dobře.
 • Poskytujeme jídlo nebo pomáháme při jeho zajištění. Připravujeme jednoduché pokrmy a podáváme jídlo a pití. Staráme se o to, abyste nestrádali.
 • Pomáháme při zajištění běžného chodu vaší domácnosti, s běžným úklidem, nákupy a pochůzkami. Staráme se o to, aby vaše domácnost fungovala.
 • Zprostředkováváme kontakt se společností, doprovázíme k lékaři, do školy nebo na vycházky. Být mezi lidmi je důležité.

Jaký je postup při poskytnutí pečovatelské služby?

 • Pokud máte o pečovatelskou službu zájem, kontaktujte nás telefonicky (703 855 499), e-mailem (0kvuRW%79-vq5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys), nebo osobně v kanceláři Oblastní charity Chrudim (Resselovo náměstí 80 nebo Školní náměstí 56 v Chrudimi).
 • Sociální pracovnice si s vámi sjedná první osobní schůzku. Ta proběhne přímo v domácnosti toho, komu bude pečovatelská služba poskytována – v této fázi mu říkáme zájemce o službu.
 • Sociální pracovnice během schůzky posoudí životní situaci zájemce, zjistí, zda je pro něj služba vhodná a vyslechne jeho požadavky a očekávání. Společně si domluví cíl spolupráce a naplánují její průběh.
 • Sociální pracovnice vysvětlí, jak bude vypadat přesný průběh služby. Zájemce provede obsahem písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou je nutné uzavřít, a odpoví na všechny dotazy. V případě, že se spolupráce ukáže jako vhodná, dojde k uzavření smlouvy a bude zpracován individuální plán spolupráce.
 • Ze zájemce o službu se tak stane náš klient. Do jeho domácnosti začnou docházet pečovatelky a plnit sjednané úkony.
 • Termíny návštěv jsou vždy sjednávány předem a nejčastěji jsou pravidelné. Přesný rozsah jednotlivých činností je vždy stanoven písemným individuálním plánem spolupráce.
 • Plán se v průběhu služby časem může měnit, tak jako se mění potřeby každého z nás. Můžeme tedy společně měnit plán i cíle spolupráce.
 • Poskytování služby končí tak, že naplníme cíle spolupráce a nenajdeme nové. Jednoduše, přestanete nás potřebovat.

Jak je technicky zajištěna pečovatelská služba?

Administrativní a technické zázemí služby je v prostorách Oblastní charity Chrudim (Resselovo náměstí 80 a Školní náměstí 56 v Chrudimi). Pracovníci mají k dispozici kancelář, zasedací místnost, sklad zdravotních pomůcek a sociální zařízení. V kanceláři je umístěna veškerá standardní výpočetní technika a telefon. Prostory se nachází ve zvýšeném přízemí. Dostupnost je zajištěna zvonkem. K dopravě mají pečovatelky k dispozici služební automobily a bicykly. K přímému výkonu služby používají jednorázové rukavice a zástěry.

Příběhy klientů

Paní Anna (75 let)

Paní Anna hůře vidí a slyší a bez chodítka neujde ani krok. Prostě už to není jako zamlada. Po smrti manžela zůstala v bytě sama. Rodina pracuje a péče o stárnoucího člověka je náročná. Na pečovatelskou službu se obrátila společně se synem. Jak teď vypadá jeden den v jejím životě? Ráno k ní přijdou pečovatelky a pomohou s mytím. Připraví a podají snídani. Dojdou na nákup. Postarají se o praní prádla a jeho uložení do zdobené skříně. Prostě tak, jak je paní Anna zvyklá. Večerní návštěva znamená hygienu, přípravu postele a příjemné uložení ke spánku. „Dobrou noc“ má přece každý rád.

Pečovatelky zajistí nutné pochůzky – do obchodu pro jídlo, do lékárny pro léky. Pokud je třeba, zavezou Annu pohodlně autem na vyšetření, doprovodí do ordinace a pomohou domluvit se s lékařem tak, aby bylo vše jak má. Jídlo a péče jsou základ, k dobrému životu ale nestačí. I pedikúra nebo nový účes přece patří k životu každé dámy, i té starší. Stejně jako koupel dvakrát týdně doma ve vaně. Co říká sama paní Anna? „Cítím se bezpečně. Vím, že každý den někdo přijde a pomůže mi mít se dobře. Vyslechne moje starosti.“  

Jsme Oblastní charita Chrudim. Pomáháme lidem.
Jméno člověka bylo z důvodu zachování soukromí a důstojnosti změněno. Příběh zůstává.

Důležité dokumenty

 • Úhrada za úkony pečovatelské služby platná od 1.11.2022 ke stažení zde
 • Garantovaná nabídka pečovatelské služby
 • Vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby zde
 • Pravidla pro podávání a vyřizování stížností zde
 • Informace dle registru sociálních služeb naleznete zde
 • Veřejný závazek pečovatelské služby