Z výnosu pomáháme

PARALAX_1920x1000_podekovani

Z výnosu Tříkrálové sbírky 2022 jsme podpořili:

  • dofinancování automobilů pro naše terénní služby, domácí hospicovou péči, domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu, osobní asistenci a dobrovolnické centrum.
  • Fond pomoci místním občanům v krizi
    • finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život na základě doporučení ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim, případně dalšími poskytovateli sociálních služeb
  • projekty Diecézní charity Hradec Králové
  • projekty Charity ČR
  • režii sbírky
  • humanitární projekty v zahraničí
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022     990.738,-    100%
  [Kč] [%]
Realizaci humanitárních projektů v zahraničí      49.537,- 5
Fond pomoci místním občanům v krizi      12.384,- 1,25
Domácí zdravotní péče a domácí hospicová péče     168.425,- 17
Pečovatelská služba a osobní asistence       178.333,-   18
Dobrovolnické centrum     148.611,- 15
Nákup a dofinancování automobilů pro naše terénní služby      433.448,- 43,75