Z výnosu pomáháme

Děkujeme 19
Z výnosu Tříkralové sbírky 2021 jsme podpořili:
Projekty Diecézní charity, rozvojové projekty v zahraničí, projekty Charity ČR, režii sbírky a darovali jsme 13.987,- Kč na humanitární projekty v zahraničí.
Z Fondu pomoci v krizi - finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život na základě doporučení ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim, případně dalšími poskytovateli sociálních služeb jsme vyplatili 4.731,- Kč.
Dále byl dofinancován nákup auta, pečovatelská služba, osobní asistence, dobrovolnické centrum a občanská poradna.
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021     430 385    100% Záměr
  [Kč] [%] [Kč]
Projekty Diecézní charity doma        64.558    15  
Rozvojové projekty v zahraničí        43.039    10  
Projekty Charity ČR       21.519    5  
Režie sbírky        21.519    5  
       150.634    35  
Realizaci humanitárních projektů v zahraničí      13.987 3,2 25 000  
Fond pomoci místním občanům v krizi        4.731    1,1 10 000  
Dofinancování nákupu auta pro domácí hospicovou péči     148.167    34,4 100 000  
Dofinancování pečovatelské služby a osobní asistence      86.285    20,1 100 000  
Dobrovolnické centrum         100 000  
Občanská poradna      26.580    6,2 100 000  
Krytí nákladů při odstraňování povodní, požárů apod.     15 000  
       279.750    65 500 000