Z výnosu pomáháme

Děkujeme 19
Z výnosu Tříkralové sbírky 2019 jsme podpořili:
Projekty Diecézní charity, rozvojové projekty v zahraničí, projekty Charity ČR, režii sbírky a darovali jsme 30.821,- Kč na humanitární projekty v zahraničí.
Z Fondu pomoci v krizi - finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život na základě doporučení ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim, případně dalšími poskytovateli sociálních služeb jsme vyplatili 21.500,- Kč.
Dále byl dofinancován nákup auta, pečovatelská služba, osobní asistence, dobrovolnické centrum a občanská poradna.
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019      958 234    100% Záměr
  [Kč] [%] [Kč]
Projekty Diecézní charity doma      143 735    15  
Rozvojové projekty v zahraničí        95 823    10  
Projekty Charity ČR        47 912    5  
Režie sbírky        47 912    5  
       335 382    35  
Realizaci humanitárních projektů v zahraničí        30 821    3 25 000  
Fond pomoci místním občanům v krizi        21 500    2 10 000  
Dofinancování nákupu auta pro pečovatelskou službu      130 000    14 100 000  
Dofinancování pečovatelské služby      135 453    14 100 000  
Dofinancování osobní asistence        69 946    7 50 000  
Dobrovolnické centrum      118 955    12 100 000  
Občanská poradna      115 870    12 100 000  
Krytí nákladů při odstraňování povodní, požárů apod.     15 000  
       622 545    65 500 000