Města a obce

Každého finančního daru si velice vážíme a děkujeme za něj.

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz
Logo_MVCRMinisterstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: 

veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu; jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla; sdružování v politických stranách a v politických hnutích; shromažďovací právo; veřejné sbírky; archivnictví; zbraně a střelivo; požární ochranu; cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků; územní členění státu; státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; státní symboly; státní, hospodářské a služební tajemství.