Adresář

Anna Petráňová

Anna  Petráňová
Tel.: 732 382 895
zástupkyně vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence

Zastupuje vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence. Je ztělesněním lidského přístupu a díky studiu zdravotně sociální práce vnáší do naší organizace svěží vítr.

Seznam služeb

Pečovatelská služba - zástupkyně vedoucí
Osobní asistence - zástupkyně vedoucí