Oddlužení
21. dubna 2011 Z ostatních charit

Oddlužení

Přerostly Vám dluhy přes hlavu? Věřitelé Vám klepou na dveře a vy se bojíte, co bude?

Lidé se na naši občanskou poradnu obracejí nejčastěji s problémy spojenými s insolvencí a následky z toho vyplývajícími, jako jsou exekuce, problémy s vymahačskými firmami nebo oddlužovacími společnostmi. Snažíme se s klientem probrat jaké jsou jeho možnosti, určit které dluhy jsou pro něj nejvíce ohrožující. Následně navrhneme možná řešení a informujeme klienta o možných důsledcích.

 

Častým dotazem klientů v naší OP jsou dluhy v manželství.

 

Dluhy v manželství jsou součástí společného jmění manželů (SJM), tudíž i dluhy jednoho z nich zatěžují oba rovným dílem, pokud není uzavřena předmanželská smlouva.

 

Dle výkladu §§ 143-151 občanského zákoníku může společné jmění manželů (dále jen „SJM") vzniknout pouze mezi manželi. Obecně pojem SJM zahrnuje majetek, který nabyli manželé za trvání manželství. Výjimku tvoří majetek získaný jedním z manželů dědictvím, restitucí nebo darem, majetek nabytý jedním z manželů, který náleží do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věci které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů."

 

Převažují případy, kdy oba manželé vědí, že se jeden nebo druhý zadlužuje, respektive činí tak oba společně a vědomě. Zřídka jsou známy případy, kdy se zadlužuje pouze jeden z manželů, aniž by o tom řekl druhému. Po čase stejně druhý z manželů na dluhy chotě přijde a po emocionální vlně přijde snaha o racionální řešení. Důležité je v této fázi zmapovat situaci do všech detailů a nalézt reálné možnosti řešení této situace.

 

Půjčky jsou jistým rizikem snad ve všech případech, protože s jejím vznikem se v domácnosti leccos změní. Většinou nějaká věc přibude a tím se zvýší životní standard domácnosti, ale zároveň se se splátkami zmenší objem ostatních využitelných prostředků. Důležité je pak dodržovat své povinnosti, protože při dalších krocích věřitele vůči dlužníkovi dluh narůstá i o položky, jakými jsou např. soudní výlohy, správní poplatky, náklady na exekuční řízení. Navíc o exekuci se dlužník dozví až jako poslední, a to ve chvíli, kdy je na něj uvalena.

 

Důležitá doporučení 

NEŽ SE „ZADLUŽÍM“, TZN. VEZMU SI PŮJČKU, JE TŘEBA PROMYSLET

-       Je nutné si tuto půjčku brát?

-       Opravdu potřebuji tu věc?

-       Mám dostatek informací o daném úvěru, není pro mne příliš nevýhodný?

-       Je opravdu nutné ručit svým majetkem (byt, dům,..)?

 

VELMI DŮLEŽITÉ JE VĚNOVAT POZORNOST SMLOUVĚ

-       Smlouva musí být vždy písemná a ve dvou vyhotoveních, každý z účastníků dostane originál

-       Nechte si vždy dostatek času na její přečtení, nikdo vás nemůže nutit ke spěchu

-       Věnujte dostatečnou pozornost všeobecným obchodním podmínkám

-       Často ty nejdůležitější pasáže jsou napsány drobným písmem

-       K podpisu smlouvu se nenechte nutit

-       Smlouvu nepodepisujte pouze na základě ústních informací

        o      POZOR - KAŽDÝ VÁŠ PODPIS JE ZÁVAZNÝ

 

POKUD ZAČNETE MÍT PROBLÉMY SE SPLÁCENÍM DLUHŮ

-       Nejprve zjistěte kde a kolik peněz dlužím

-       Spočítejte si výši nutných měsíčních úhrad (nájemné, energie,..)

-       Sestavte si rodinný rozpočet a zjistěte, kde je možné ušetřit

-       Obraťte se na širší rodinu, zda by vám mohla půjčit

-       Okamžitě jednejte s věřitelem – vysvětlete celou situaci, požádejte o odložení nebo snížení splátek nebo o konsolidaci půjček(tj.sloučení půjček a úvěrů dohromady a stanovení jedné měsíční splátky)

        o       NEŘEŠTE TUTO SITUACI DALŠÍMI PŮJČKAMI

 

EXEKUCE

-       Důležitá je komunikace s exekutorem (dojednat si splátkový kalendář,…)

 

OSOBNÍ BANKROT

-       Vyhlášení osobního bankrotu by mělo být tou poslední možností, jak řešit dluhy

-       Měli byste vyhledat odborníka, který vám s oddlužením pomůže

-       Je třeba si zvážit, zda jsme schopni plnit všechny podmínky pro oddlužení, jinak hrozí konkurz = likvidace