Tříkrálová sbírka spočítána
5. února 2020 Z naší charity

Tříkrálová sbírka spočítána

Již po dvacáté pořádala Charita Česká republika  dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

Děkujeme koledníkům, kteří putovali  dům od domu,  přinesli Vám radostné poselství Vánoc, požehnání  a přání všeho dobrého do nového roku.

Děkujeme  také Vám všem, kteří jste je přijali a přispěli darem  na pomoc lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.

Snad Vás bude zajímat několik statistických údajů:

Tříkrálová sbírka se konala v 57 obcích, tj městech,  městysech a obcích  našeho regionu.

Vůbec poprvé se koledovalo v obcích Bousov, Dvakačovice, Jenišovice, Klešice, Křižanovice, Přestavlky, Rozhovice, Smrček, Stojice, Trojovice, Vápenný Podol a Žumberk.

Zapečetěno bylo celkem 284 pokladniček.

Tříkrálové sbírky se aktivně zúčastnilo téměř 900 dobrovolníků – koledníků, organizátorů a dalších nezbytných pomocníků.

V Chrudimi bylo do pokladniček vybráno celkem  255. 373,- Kč. Ve všech obcích pak dohromady částka 1.343 725,-Kč. 

Omlouváme se vám, kdo jste na koledníky čekali marně, koledníci vás nestihli navštívit.

Výtěžek sbírky, to je 65%, které se nám vrátí,   bude použit na dofinancování  provozu pečovatelské služby a služby osobní asistence, část výtěžku bude využit na spolufinancování nového auta pro tyto služby tak, aby byly snáze dostupné i pro okolní obce.  Část poslouží k dofinancování provozu sociální služby občanské poradny a pro provoz dobrovolnického centra.   Část financí také pomáhá v obtížných životních situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na základě provedeného sociálního šetření či na doporučení  sociálního odboru města či jiné organizace, která pracuje s potřebným jako s klientem.  Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při mimořádných situacích v regionu (povodně, požáry). 

Poděkování patří také místním koordinátorům sbírky,  starostům a pracovníkům obecních úřadů za skvělou spolupráci a podporu sbírky. Děkujeme také za podporu kněžím jednotlivých farností.

Vám všem pak děkujeme za modlitby které sbírku provázely.  

Děkujeme a přejeme mnoho dobrého v roce 2020.

Farní charita Chrudim