Adresář

Mgr. Pavla Morávková

Mgr. Pavla Morávková
Tel.: 703 855 495
zástupkyně ředitele

Zastupuje ředitele organizace. Bdí nad kvalitou našich služeb, je svědomitá a za chrudimskou charitu dýchá.