Farní charita Chrudim mění od 1. ledna svůj název
14. ledna 2022 Z naší Charity

Farní charita Chrudim mění od 1. ledna svůj název

Od 1. ledna 2022 mění Farní charita Chrudim svůj název. Nově ponese název Oblastní charita Chrudim. Hlavním důvodem změny názvu je rozšíření našich služeb do více než šedesáti měst a obcí po celém chrudimském regionu a významný nárůst objemu služeb, které zde poskytujeme. 

Změna názvu na Oblastní charitu je více odpovídající, z důvodu, že naše služby již nejsou zaměřené jen na farnost, ale na celou oblast Chrudimska. Nový název „Oblastní charita Chrudim“ tak více než název dřívější odpovídá rozsahu služeb, který naše Charita poskytuje.

Chrudimská Charita byla zřízena v září 1992 a má status církevní právnické osoby. Jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké a náleží k významným organizacím, které působí ve východních Čechách v rámci Diecézní katolické charity Hradec Králové.

Nový název pro naši organizaci představuje nejen změnu vizuální, ke kterému se přidává i upravené charitní logo s plamenným křížem, ale také úpravu všech materiálů a dokumentů.

Ředitel organizace Roman Pešek doplňuje: „Ačkoli se náš název mění, námi nabízené a poskytované služby zůstávají stejné. Věříme, že nám zachováte přízeň i v novém roce, který je zároveň rokem 30. výročí Charity Chrudim. My jsme naopak připraveni nadále nabídnout pomocnou ruku všem občanům chrudimského regionu, kteří budou naši pomoc potřebovat“  a dodává: “Rád bych také poděkoval všem svým téměř sedmdesáti kolegům, bez jejichž úsilí, nadšení a odborných znalostí by rozvoj služeb Oblastní charity Chrudim nebyl možný.“

Cílem poskytovaných služeb je zvýšit kvalitu života našich klientů a pomoct s řešením krizových situací, které nedovedou sami řešit. Služby Oblastní charity Chrudim jsou koncipovány tak, aby naši klienti a pacienti mohli zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla tak maximálně podporována jejich soběstačnost.