Dobročinná sbírka na Donio.cz podpoří domácí hospicovou péči Oblastní charity Chrudim
17. listopadu 2022 Z naší Charity

Dobročinná sbírka na Donio.cz podpoří domácí hospicovou péči Oblastní charity Chrudim

Domácí hospicová péče je určena především vážně nemocným lidem v posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, kteří chtějí strávit své poslední chvíle doma v kruhu své rodiny. Na podporu této služby, konkrétně na zakoupení zdravotních pomůcek pro pacienty a na profesionální vybavení hospicového týmu, je na dárcovské platformě Donio.cz vyhlášena dobročinná sbírka.

Většina pacientů preferuje možnost strávit poslední etapu života ve svém domácím prostředí, obklopeni svými blízkými a rodinou. Pro tyto pacienty je určena právě domácí hospicová péče Oblastní charity Chrudim. Tým domácí hospicové péče tvoří zdravotní sestry, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, psycholožka či duchovní. Službu poskytujeme především v Chrudimi a jejím okolí, ale v případě potřeby dojíždíme také do obcí a měst vzdálených přibližně do 30 km.

Ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek uvádí: „Cílem dobročinné sbírky je vybavit službu domácí hospicové péče zdravotními pomůckami pro naše pacienty a zajistit profesionální vybavení pro celý hospicový tým. O domácí hospicovou domácí péči je mezi veřejností velký zájem, který dále narůstá. Cílem sbírky je na tuto situaci reagovat a zvýšit dostupnost služby v našem regionu.“

Vrchní sestra domácí hospicové péče Martina Soukupová doplňuje: „Pro nemocné je tým našich zdravotních sester k dispozici kdykoliv podle jejich potřeb. Zapůjčení zdravotních pomůcek nabízíme našim pacientům zdarma. Jsou to například polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory a další vybavení.“ 

Snažíme se, aby pacienti mohli důstojně prožít poslední dny svého života a zůstat i přes své onemocnění doma, se svojí rodinou a blízkými. Smyslem péče je zajistit umírajícím lidem co nejvyšší možnou kvalitu života. I proto se obracíme na veřejnost s prosbou o podporu dobročinné sbírky, která má za cíl získat finanční prostředky pro zakoupení spolehlivých a kvalitních zdravotních pomůcek jak pro sestry, tak především pro naše pacienty.

Patronkou sbírky se stala operní pěvkyně paní Dagmar Pecková, která je místní rodačkou a Oblastní charitu Chrudim dlouhodobě podporuje. Po oslovení z naší strany, zda by se stala patronkou pro naši sbírku na platformě Donio uvedla: „Možnost strávit poslední okamžiky svého života v domácím prostředí v přítomnosti své rodiny, je přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj domácí hospicové péče poskytované Oblastní charitou Chrudim.“   

Finanční příspěvek lze poslat přes dárcovský portál DONIO.CZ do prosince 2022 ZDE

Za podporu děkujeme!