Pomoc obětem zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku
6. dubna 2011 Z ostatních charit

Pomoc obětem zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku

Zemětřesení o síle 9. stupně Richterovy stupnice a následná vlna tsunami zasáhla v pátek 11. března 2011 pobřeží Japonska. Čeští a moravští biskupové vyzývají k solidaritě a k modlitbě, Charita ČR chystá pomoc.

Podle posledních zpráv jsou v Japonsku potvrzeny stovky obětí na životech a desetitisíce tisíce lidí se pohřešují. Materiální ztráty jsou nedozírné.


Charita ČR ve spolupráci se svým místním partnerem Caritas Japan a mezinárodní organizací Caritas Internationalis vyhodnocuje informace o situaci v zasaženém regionu. Prozatím nemáme dostatek spolehlivých zpráv o situaci na pobřeží Japonska a v dalších zasažených zemích a o akutních potřebách místních obyvatel.


Charita ČR je připravena uvolnit prostředky ze svého krizového fondu na okamžitou pomoc obětem katastrofy. Současně zvažuje vypsání finanční sbírky a následnou materiální pomoc pro země, které zasáhla vlna tsunami.

Na pomoc obětem březnové vlny tsunami je možné přispět na dárcovské konto Charity ČR, číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny.

Biskupové vybízejí k modlitbě za oběti katastrofy v Japonsku
(neděle 13. 3. 2011) Čeští a moravští biskupové vyjadřují ústy předsedy České biskupské konference svůj hluboký zármutek nad neštěstím, které v pátek postihlo Japonsko. "Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi pátečního zemětřesení a tsunami projevit kromě finanční pomoci také modlitbou," řekl arcibiskup Dominik Duka OP. Více zde


Kontakt: 
Vladislav Vik, programový manažer Charity ČR pro Indonésii
Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR


Odkazy:
Informace o pomoci Charity ČR do zahraničí také na stránkách www.caritasczech.org.
Stránky japonské Charity (Caritas Japan) zde
Stránky Caritas Internationalis zde
Blog na stránkách Caritas Internationaliszde

Převzato z webových stránek Charity ČR