13. července 2011 Z ostatních charit

Charita vyhlašuje sbírku pro Somálsko a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5000 € ze svého krizového fondu.

V Etiopii pomáhají prostřednictvím Caritas Ethiopia například americká CRS, britská a irská CAFOD/TROCAIRE a belgická Charita (Caritas Belgium), v Somálsku pracuje Caritas Somalia a v Somalilandu mise Caritas Switzerland/Luxembourg.


Pomoc se zaměřuje zejména na distribuci potravin a pitné vody. V Etiopii plánují naši místní partneři zabezpečit jídlo a vodu pro 77 000 lidí v provinciích Východní a Západní Hararghe, Dire Dawa, Západní Arsi a Oromia. V provinciích Kembata Timbaro se pak věnují zejména podvyživeným dětem a kojícím ženám, kterým jsou poskytovány nejen potraviny, ale i lékařská péče.

V somálské provincii Dolní Džuba pomoc směřuje do škol a ke starým lidem, v Somalilandu dochází k obnově a budování nezávadných vodních zdrojů a nové studny spolu s kampaní zaměřenou na hygienu zlepší život 70 000 místních pastevců a vnitřně přesídlených osob.


Charita ČR prozatím neplánuje zásah přímo na místě. „Budeme však využívat služeb našich partnerů. V Somalilandu jsme pomáhali v letech 2009-2010 s budováním zdrojů pitné vody a hygienických zařízení a nyní pracujeme v Etiopii. Prostředí a partnery tedy známe a můžeme za ně ručit,“ říká Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR.


Sbírkový účet Charity ČR:
55660022/0800, u České spořitelny, a.s., variabilní symboly - Etiopie: 146a Somálsko: 103.


Ze svého krizového fondu uvolnila Charita ČR na pomoc částku 5000 € (přibližně 120 000 Kč). Krizový fond je tvořen z výnosu Tříkrálové sbírky.


Kontakt:
Pavel Gruber
, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR