Aktuální zprávy z japonské Charity
6. dubna 2011 Z ostatních charit

Aktuální zprávy z japonské Charity

Situaci v silně zasažených oblastech Japonska začal komplikovat sníh. Lidé bez přístřeší se musejí vyrovnávat i s nedostatkem potravin a pitné vody. Děkujeme všem dárcům, na sbírkovém účtu je ke dni 17. 3. téměř 700 000 Kč.

Podle informací japonské Charity se situace v zemětřesením zasažených prefekturách zhoršuje.

V pobřežních oblastech se začíná šířit silný zápach z rozkládajících se těl, hygienické podmínky jsou velmi špatné, není dostatek vody a také nefunguje kanalizační síť.

Situaci komplikuje padající sníh, a to především v oblasti Sendai. Evakuovaní často sdílejí jednu deku ve třech osobách, nefunguje topení, a to ani v nemocnicích.

Neustále se opakují drobná zemětřesení. Japonci v oblasti Tokia zůstávají klidní, ale v pobřežních oblastech je cítit strach a frustrace.

Caritas Japan poskytuje evakuovaným vodu, jídlo a přikrývky.

Ve čtvrtek 17. března se na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku sešlo na účtu 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135  téměř 700 000 korun českých.

Všem dárcům děkujeme.

Převzato z webových stránek Charity ČR