Zvyšujeme kapacitu
8. dubna 2020 Z naší charity

Zvyšujeme kapacitu

Díky vstřícnosti společnosti AUTO MERCIA a AUTO DRYML

MerciaDryml 

může Farní charita Chrudim  díky zdarma zapůjčeným automobilům zvýšit svoji kapacitu pro rozvážení obědů, nákupů, distribuci roušek a pro poskytování sociálních a zdravotních  služeb (pomoc seniorům a nemocným) poskytovanou přímo v domácnostech našich klientů a pacientů. Za pomoc děkujeme!