Výzva Farní charity Chrudim
24. března 2020 Z naší charity

Výzva Farní charity Chrudim

Pomozte nám zvládnout koronavirus!

Nejohroženější skupinou jsou v souvislosti s koronovirovým onemocněním COVID-19 lidé v seniorském věku, chronicky nemocní a lidé se zdravotním postižením. O ty se stará v domácím prostředí mimo jiné naše pečovatelská služba, osobní asistence a dobrovolnické centrum.

Podpořte, prosíme, naši práci, máme teď opravdu napilno. Uživatelé našich služeb jsou často na naší podpoře zcela závislí, bez naší opakované každodenní pomoci se těžko obejdou. Navíc se na nás v těchto dnech obrací další, zejména senioři.

Uvítáme nabídky pomoci především v těchto oblastech:
¬ Nabídku převzetí rozvážky obědů, pokud jste např. stravovací zařízení.
¬ Dobrovolnickou pomoc například s rozvozem/roznáškou jídla a nákupů seniorům, chronicky nemocným, pečujícím členům rodin, nebo zdravotně postiženým.
¬ Do doby zajištění respirátorů a roušek můžete pomoci s jejich výrobou.
¬ Nabídnout můžete i další pomoc – rozhovory se seniory po telefonu, pomoc s objednáváním nákupů přes e-shopy apod.

Prosíme, nabídněte své síly Farní charitě Chrudim prostřednictvím SMS – 730 595 775.

Mějte trpělivost při vyčkávání na reakci z naší strany.

Přispějete tak k udržení pomoci v domácím prostředí pro ty nejzranitelnější.
Děkujeme!

Bc. Roman Pešek

Bc. Roman Pešek

ředitel organizace
Tel.: 732 670 153 E-mail: ~hzk4Wf_%.xjGK7jTaxhTZhaa8FhTj