Půjčovna zdravotních pomůcek Oblastní charity Chrudim nově nabízí dětské vozíky
3. srpna 2022 Z naší charity

Půjčovna zdravotních pomůcek Oblastní charity Chrudim nově nabízí dětské vozíky

Již více než dva roky probíhá intenzivní rozvoj půjčovny zdravotních pomůcek Oblastní charity Chrudim a reagujeme tak na potřeby veřejnosti. Snažíme se proto sortiment půjčovny rozšířit i o pomůcky, které jsme doposud neměli v nabídce.

"O dětské mechanické vozíky jsme zaznamenali zvýšený zájem v uplynulém roce. Situace byla o to složitější, neboť  na Chrudimsku jsou pro potřebné téměř nedostupné a často se museli zájemci obracet na půjčovny v jiných okresech. Dětské mechanické vozíky pomohou dětem po úrazech nebo po operacích, aby se mohly i nadále pohybovat bez větších obtíží a co možná nejsnáze je to možné," říká vedoucí půjčovny zdravotních pomůcek Lucie Drbalová.

Zájem bývá zejména v letních měsících, kdy se dětem stávají o prázdninách úrazy a na přechodnou dobu tak vozík potřebují. Tím se rodiče dostávají do svízelné situace, kdy jsou dětské vozíky v porovnání s klasickými pro dospělé velice finančně nákladné a nejčastěji se jedná o potřebnost pouze na dobu pár týdnů.

Dětské vozíky jsme získali díky podpoře společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. a dárci panu Michalu Tereskovi.

Více informací a co dalšího naše půjčovna občanům chrudimského regionu nabízí, naleznete zde