Občanská poradna

Kde nás najdete

Adresa

Radoušova 1420, Chrudim 53701

Na koho se můžete obrátit

Ing. Miroslav Svozil

Ing. Miroslav Svozil

poradce
E-mail: _hEkU.56LTprRb~lW-uB_2~eT-M

Bc. Iveta Bakešová

Bc. Iveta Bakešová

Tel.: 704 675 408 E-mail: 4orDRW676.Fy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Občanská poradna

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Oblastní charita Chrudim

Kraj
Pardubický kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Korespondenční adresa
Školní náměstí 56, Chrudim 53701

Vedoucí služby
Bc. Iveta Bakešová

Registrační číslo služby
9445527

Aktuální kapacita - ambulantní služba
1

Aktuální kapacita - terénní služba
1

Poslání a cíle

  • Poskytovat rady, informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci i těm, jimž taková situace hrozí. Pomáhat lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby anebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace