Zajištění vybavení sociálních služeb Farní charity Chrudim
18. října 2021 Z naší Charity

Zajištění vybavení sociálních služeb Farní charity Chrudim

Projekt „Zajištění vybavení sociálních služeb Farní charity Chrudim“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016491

Předmětem projektu je pořízení nízkoemisních vozidel, notebooků, mobilních telefonů, tiskárny, kancelářských židlí a nábytku pro pracovníky v sociálních službách, kteří dojíždějí za klienty až do domu a poskytují jim služby Farní charity Chrudim.

Cílem projektu je uspokojení poptávky po službách a zlepšení kvality služeb Farní charity Chrudim.

Projekt řeší podporu Farní charity Chrudim, konkrétně terénních služeb charity, jimiž jsou pečovatelská služba, osobní asistence a odborného sociálního poradenství. Díky pořízení nového vybavení pro zmiňované služby se zvýší poskytovaná péče pro klienty Farní charity Chrudim, jakožto hlavní cílovou skupinu.