Tříkrálová sbírka dosáhla na Chrudimsku rekordní částky. Děkujeme!
31. ledna 2022 Z naší Charity

Tříkrálová sbírka dosáhla na Chrudimsku rekordní částky. Děkujeme!

Od 1. do 16. ledna se uskutečnila v obcích a městech na Chrudimsku Tříkrálová sbírka. Po loňské pauze, kdy kvůli epidemii neproběhla koleda v ulicích, byli Tři králové srdečně vítáni, což se projevilo i v rekordní částce, kterou lidé do kasiček darovali.

Do více než 60 měst a obcí vyšlo s koledou celkem 283 skupinek, což je přes 849 koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu činí 1 474 597 korun, což je o více jak 130 872 korun více než předloni, kdy naposledy proběhla tříkrálová koleda v ulicích.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 plánuje Oblastní charita Chrudim využít na rozvoj domácí hospicové péče, domácí zdravotní péče, na rekonstrukci občanské poradny, a jako již tradičně využije finanční prostředky také na pomoc potřebným rodinám a občanům z regionu a na podporu činnosti dobrovolnického centra.

Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: „Všem koledníkům a dárcům patří náš velký dík. Srdečně děkujeme všem, kteří nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména koordinátorům sbírky, obecním a městským úřadům, farnostem, školám, školkám a mnoha dalším dobrovolníkům.“

Koordinátorka Tříkrálové sbírky Nell Stoupová dodává: „Velmi nás těší, že situace byla příznivější a koledníci mohli na rozdíl od loňského roku vyrazit do domovů lidí a přinést jim tříkrálové poselství a požehnání do nového roku. Každá rozpečetěná kasička nám ukázala, kolik lidí dobré vůle v našem regionu máme. Děkujeme.“