Tříkrálová sbírka 2022 na Chrudimsku
28. prosince 2021 Z naší Charity

Tříkrálová sbírka 2022 na Chrudimsku

Již tradičně ve více než 60 obcích a městech na Chrudimsku organizuje Oblastní charita Chrudim Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční ve dnech od 1. do 16. ledna 2022. Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Většina vykoledovaných peněz pomůže přímo v našem regionu, zbylé využije Charita na své záměry na diecézní a celostátní úrovni. Přispíváme také na humanitární projekty v zahraničí a pomáháme lidem v sociální nouzi.

Koledníci Charity Chrudim budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky,  opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.

Pokud k vám králové nedorazí nebo jim nebudete moci otevřít, můžete si tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně. Přispět lze i online na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955008, který je určen přímo pro Oblastní charitu Chrudim (možností je zaslat platbu přes QR kód). Přispět Třem králům lze také do ONLINE pokladničky na webu www.trikralovasbirka.cz, kde zadáte PSČ vašeho města nebo obce.

QR kód_TKS 2022banner_1180x490_obecny

Přispět můžete také do statické kasičky, umístěné ve vaší obci nebo městě například v obchodech a na dalších veřejně dostupných místech. Seznam těchto míst naleznete zde.

„V těchto dnech se připravujeme na koledování v ulicích našich měst a obcí, což si moc přejeme. Věříme, že se nám opět podaří naplnit poslání dobročinné Tříkrálové sbírky - šířit radostné poselství Vánoc, popřát lidem vše dobré v novém roce a díky štědrosti dárců také pomáhat nemocným a potřebným,“ říká Aneta Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: „Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům Oblastní charity Chrudim, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí a pomáhají tak dobré věci.“

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá zejména při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, občanské poradny a domácí hospicové péče Oblastní charity Chrudim.