Stáž Oblastní charity Chrudim pro Pečovatelskou službu Bojkovice
11. května 2022 Z naší Charity

Stáž Oblastní charity Chrudim pro Pečovatelskou službu Bojkovice

V rámci projektu Žít doma, jehož jsme součástí, uskutečnila pečovatelská služba Oblastní charity Chrudim pracovní stáž pro Pečovatelskou službu Bojkovice. 

Během vzájemně inspirativního setkání seznámily naše pracovnice 5 jejích členů se systémem naší práce a podělily se o zkušenosti z oblasti metodického řízení služby i práce v terénu.
 
Naše sociální pracovnice jim ukázaly jak naše pečovatelská služba a osobní asistence funguje, seznámily je se systémem koordinace služeb, mapováním potřeb, individuálním plánováním i konkrétními informacemi, jak provádíme jednotlivé činnosti u klientů.