Milostivé léto pomůže už podruhé
10. října 2022 Z naší Charity

Milostivé léto pomůže už podruhé

Akce Milostivé léto dává možnost splatit exekuce bez úroků! Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá druhá možnost splatit svůj dluh zjednodušeným a finančně úsporným způsobem. 

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Milostivé léto se vztahuje např. na dluhy vůči dopravním podnikům, obcím, technické služby obcí a měst, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu, zdravotním pojišťovnám.

Lidem, kteří se dostali kvůli dluhům u státních institucí do exekuce, budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále vůči veřejným institucím při splnění níže uvedených podmínek.

Dlužník, který se nachází v exekuci vymáhané soudním exekutorem a zaplatí  pouze jistinu dluhu (původní dluh) a částku 1.815 Kč s DPH (poplatek na náklady spojené s ukončením exekuce). Zbytek dluhu mu bude odpuštěn.

Tento institut nemohou uplatnit osoby v insolvenci a také ty, jejichž dluhy se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení. Dále sem nespadají ani majetkové sankce nebo uložené peněžité tresty v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné apod.

! Akce probíhá pouze od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 !

052942_Charita_MilostiveLeto_1128x191_LndIn_Cover_CZ

Vedoucí občanské poradny paní Iveta Bakešová k probíhající akci doplňuje: „Občanská poradna Oblastní charity Chrudim poskytuje pomoc osobám v tíživých životních situacích. Mnozí přicházejí právě s finančními problémy, které prohloubila koronavirová krize a nyní zdražování cen potravin a energií. Díky Milostivému létu mohou dostat šanci se alespoň z některých dluhů dostat.“

Se sepsáním žádosti a dalšími náležitostmi Vám bezplatně a anonymně pomůže Občanská poradna Oblastní charity Chrudim (sídlící na adrese Radoušova 1420, Chrudim), kterou můžete navštívit osobně nebo ji kontaktovat na telefonním čísle 704 675 408 či e-mailem na poradna@charitachrudim.cz.

Bc. Iveta Bakešová

Bc. Iveta Bakešová

vedoucí občanské poradny, kontaktní osoba pro krizi na Ukrajině
Tel.: 704 675 408 E-mail: 4orDRW676.Fy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g