Sbírka na auta pro domácí hospicovou péči na Donio.cz skončila. Děkujeme všem, kteří přispěli!
19. prosince 2021 Z naší Charity

Sbírka na auta pro domácí hospicovou péči na Donio.cz skončila. Děkujeme všem, kteří přispěli!

Dne 16. prosince skončila dobročinná sbírka na podporu domácí hospicové péče Farní charity Chrudim, která probíhala prostřednictvím platformy Donio.cz. Díky štědrým dárcům, kterých bylo více než 180, se podařila vybrat částka přes 300 000,- Kč.

Získané finanční prostředky byly bezezbytku použity na koupi dvou osobních automobilů s pohonem všech kol. Jedná se o typ SUZUKI Ignis, který bude ihned využit v terénu při výjezdech za našimi pacienty do jejich domovů.

Cílem sbírky bylo zajistit finanční prostředky na spolehlivý osobní automobil s pohonem všech kol pro bezpečný dojezd i do odlehlých, a v zimním období obtížněji dosažitelných, částí našeho regionu. Díky zajištění spolehlivého osobního automobilu dojde k obsloužení maxima žadatelů o službu domácí hospicové péče. Tato služba je určena nevyléčitelně nemocným lidem, kteří si přejí být a zemřít doma ve společnosti svých blízkých, i jejich rodinám.

Ředitel Roman Pešek za celou Farní charitu Chrudim přidává poděkování: „Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, kteří svou štědrostí a velkorysostí přispěli k získání potřebných finančních prostředků ke koupi automobilů pro domácí hospicovou péči. Mnozí z dárců přidávali přes platformu Donio.cz i milé vzkazy. Velmi si Vaší pomoci vážíme.“

K poděkování se přidává i vrchní sestra Barbora Vorlická: „K tomu, aby se naše zdravotní sestřičky bezpečně dostaly k umírajícím i do těch nejodlehlejších částí regionu, včas jim poskytly odbornou péči a povzbudily celou rodinu, potřebují technicky zdatné automobily do každého počasí. Děkujeme všem, kteří na tento účel přispěli.“ a doplňuje:Nyní budeme schopni zajistit našim klientům celodenní péči, kdy jsou v mnoha případech naše zdravotní sestřičky volané i v noci.“

Zároveň děkujeme všem donátorům, kteří přispěli i nad rámec této sbírky!