Pracovní stáž v rámci projektu "Žít doma"
31. srpna 2021 Z naší Charity

Pracovní stáž v rámci projektu "Žít doma"

V rámci projektu "Žít doma", jehož jsme součástí, uskutečnila pečovatelská služba Farní charity Chrudim pracovní stáž pro Pečovatelskou službu Prahy 3. Během vzájemně inspirativního setkání seznámily naše pracovnice 4 její členy s náplní naší práce a podělily se o zkušenosti z oblasti metodického řízení služby i práce v terénu.  

Institut sociální práce z. s., do něhož tento projekt spadá, vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých. Institut mění fungování pečovatelských služeb ‒ už nezajišťují především rozvoz obědů a úklidy seniorům (služby, ve kterých by suplovaly dnes běžně dostupné firmy), ale věnují se odborné péči, v níž jsou nenahraditelné. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu věku, i osobám, jejichž nesoběstačnost odpovídá nejvyšším stupňům přiznaného příspěvku na péči. Dříve byli tito lidé klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory, nebo léčeben dlouhodobě nemocných.

Programem této jednodenní stáže bylo:

  • Seznámení se službou a prohlídka kanceláří
  • Jednání se zájemcem o službu (zjišťování potřeb, odkazování na běžně dostupné služby, průběh, způsob zápisu, první verze individuálního plánu, harmonogram péče o uživatele, předávání informací pečovatelkám, dopracování a aktualizace IP atd.)
  • Úprava smlouvy s uživatelem a způsob informování (vazba na NSS, povinnost zajištění podmínek pro péče, ukončování smluv na základě přešetření situace atd.)
  • Řízení práce pečovatelů/lek (harmonogramy práce, pokrytí provozní doby, zakotvení pracovní doby ve smlouvách atd.)
  • Záznamy o provedené péči (kompetence, způsob, pravidla, kontrola atd.)
  • Spolupráce s návaznými subjekty (společné řešení situace uživatele, vhodné nastavení péče, zaškolení atd.)