Oblastní charita Chrudim zorganizovala akreditovaný komunikační kurz pro hospicový tým
15. dubna 2022 Z naší Charity

Oblastní charita Chrudim zorganizovala akreditovaný komunikační kurz pro hospicový tým

Prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který zdravotní sestry a další členy hospicového týmu připravil na složité situace s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a kolegy. Neboť především správně vedená komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich rodinami může být zdrojem naděje a síly pro pacienty i jejich blízké.

Kurzu komunikace se zúčastnilo 23 členů hospicového týmu Oblastní charity Chrudim z několika různých profesí (zdravotní sestry, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci a duchovní). Záměrem 3 lektorek bylo předat co nejvíc informací, zkušeností a učebních materiálů účastníkům kurzu, a tím šířit myšlenku paliativní péče a zvýšit úroveň kvalitní péče o umírající, o jejich rodiny a blízké. Program tvořil soubor přednášek, diskuzí a aktivit v malých skupinách.

Vrchní sestra pro domácí hospicovou péči Martina Soukupová uvádí: „Otevřená a pravdivá komunikace je základem paliativní a hospicové péče. K tomu aby mohl pacient a jeho rodina vyjádřit svá přání a potřeby je nutná jejich informovanost,“ a doplňuje „nastává pro ně situace, se kterou se v mnoha případech ještě nesetkali a nevědí si s ní rady. Ke zklidnění a ulehčení jim pomohou právě členové hospicového týmu, kteří jsou rodinám nepřetržitě k dispozici.“

Účast zaměstnanců Oblastní charity Chrudim na kurzu podpořily:

  • Nadace rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
  • Nadace Tesco
  • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
  • Pardubický kraj