Oblastní charita Chrudim otevřela nové prostory pro Občanskou poradnu a domácí zdravotní služby
3. května 2022 Z naší Charity

Oblastní charita Chrudim otevřela nové prostory pro Občanskou poradnu a domácí zdravotní služby

Oblastní charita Chrudim otevřela nové prostory pro Občanskou poradnu, Domácí zdravotní péči a pro Domácí hospicovou péči. Rozšířila tak, kapacitně nevyhovující, kanceláře těchto služeb na adresu Radoušova 1420 v Chrudimi.

Občanskou poradnu v roce 2021 navštívilo celkem 491 klientů a stávající kancelář byla pro poskytování této služby již nevyhovující. Nyní je odborné sociální poradenství veřejnosti dostupnější, nově s bezbariérovým vstupem a čekárnou, která zajistí anonymitu a komfort  klientů. Kancelář disponuje dvěma konzultačními místnostmi, což umožní vyšší vytíženost Občanské poradny. Nové prostory jsou nyní i lépe situované. Jejich umístění v blízkosti Městského úřadu Chrudim a Úřadu práce nově skýtá daleko vyšší provázanost mezi klienty a již zmíněnými úřady.

 „Jsem velmi rád, že vedení organizace myslí ve svých aktivitách jak na své klienty, tak i zaměstnance. Nové prostory vytvářejí lepší zázemí pro poskytování služeb lidem v nesnázích a také pro zdravotní sestry, které poskytují velmi důležitou a zároveň náročnou péči v domácím prostředí,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

V Občanské poradně poskytujeme rady, informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Nabízíme konzultace v různých oblastech např. občanskoprávní vztahy, rodinné právo a bydlení, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost nebo dluhová a sociální problematika. Služby Občanské poradny jsou poskytovány zdarma. Svým klientům zaručujeme anonymitu a nestrannost. Respektujeme klientovo právo na vlastní přání, názory a rozhodnutí a podporujeme klienta k samostatnému jednání.

„Rád bych využil této příležitosti a popřál svým kolegům a také všem, kteří se na nás obracejí, aby jim nové prostory dobře sloužily. Jsem vděčný za důstojné  prostředí pro poskytování našich služeb,“ uvedl ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek.

Samostatnou součástí nových prostor je i kancelář pro tým zdravotních sester, které ve více než 60 obcích a městech na Chrudimsku poskytují Domácí zdravotní péči a od loňského roku i Domácí hospicovou péči v přímo v domácnostech našich pacientů.

Úklid kancelářských prostor zajistila firma "Dobrá hospodyňka".