Oblastní charita Chrudim je hrdým nositelem ocenění Nezisková organizace 2022 Zobrazit fotogalerii
9. prosince 2022 Z naší Charity

Oblastní charita Chrudim je hrdým nositelem ocenění Nezisková organizace 2022

Pardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) už podvanácté vyznamenali dobrovolníky z řad občanů, neziskové organizace a odpovědné firmy, které v roce 2022 přispěli k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v kraji.

Oblastní charita Chrudim byla spolu s dalšími dvěma neziskovými organizacemi oceněna jako nezisková organizace roku, především za pomoc při rozvoji domácí hospicové péče na Chrudimsku.

„V letošním roce naše organizace oslavila 30. výročí svého působení v regionu. Toto ocenění nás ještě více utvrzuje v tom, že má naše práce smysl a dodává nám odvahu a inspiraci se dále posouvat a rozvíjet naše služby, které pomohou tam, kde je nejvíce potřeba. Ocenění bychom nikdy nezískaly bez vynikající a pečlivé práce našich sestřiček, pečovatelek, dobrovolníků a celého týmu Oblastní charity Chrudim. Rád bych využil této příležitosti a všem kolegům za jejich práci poděkoval. Organizátorům a výběrové komisi děkuji za důvěru, podporu a za udělení ocenění,“ říká ředitel organizace Roman Pešek.

Zástupkyně ředitele Pavla Morávková doplňuje: Ráda bych vyjádřila obrovskou vděčnost za to, že jsem součástí tak úžasného týmu lidí, kteří se snaží, aby všichni naši klienti, pacienti a blízcí, byli v těch nejlepších rukách a nic jim nechybělo. Moc si vážíme ocenění, které jsme obdrželi z rukou pana radního Pavla Šotoly, paní senátorky Miluše Horské a komise Koalice nevládek.“

Oceňování má v Pardubickém kraji již dvanáctiletou tradici. Historicky první se konalo v roce 2011. Dosud bylo oceněno 176 dobrovolníků, 83 neziskových organizací a 114 firem. Každoročním vyhlašováním oceněných se vyzdvihuje výjimečná a záslužná činnost pro druhé jak jednotlivců, tak neziskových organizací a také podpora neziskového sektoru a dobrovolnictví odpovědnými firmami.

Bc. Michaela Horníčková

Bc. Michaela Horníčková

propagace a tisk
Tel.: 704 600 295 E-mail: 8bprR3b7TaBB477c-onjGK7jTaxhTZhaa8FhTj