Možnost odpuštění exekucí v rámci akce „Milostivé léto“ 28. ledna končí
11. ledna 2022 Z naší Charity

Možnost odpuštění exekucí v rámci akce „Milostivé léto“ 28. ledna končí

Občanská poradna Oblastní charity Chrudim stále nabízí pomoc dlužníkům.

Příběh klientky: Slečna Alena měla těžké dětství. Jeho část strávila v ústavech, měla složitý vztah s matkou a právě z této doby si odnesla památku v podobě pokut za jízdy načerno od dopravního podniku. Dluhy, které se postupně změnily v exekuce. Ve škole mívala špatné známky, do školy moc nechodila. Proto se se svoji matkou často hádala a o pokutách se ji bála říct. Slečnu Alenu dluhy dohnaly ve chvíli, kdy byla úplně na dně. Přišla o práci a k tomu se jí přidaly zdravotní obtíže. Z důvodu špatného zdravotního stavu byla hospitalizovaná v nemocnici. Až tam sociální pracovnice začala řešit její pokuty a zjistila, že má exekuce. Sociální pracovnice ji informovala o možnosti, jak se vymanit z dluhové pasti, a to díky probíhající akci „Milostivé léto“. Nyní i za pomoci své matky začala slečna Alena věc řešit a obrátila se na občanskou poradnu Oblastní charity Chrudim. S pomocí vedoucí občanské poradny sepsali žádost exekutorovi, aby jí vyčíslil přesnou výši dluhu. Exekutor po několika dnech zaslal odpověď s přesnou částkou a platebními údaji. Slečna Alena dluh ve výši několika stovek korun již splatila, zbylé poplatky ji byly v rámci jednorázové akce „Milostivé léto“ odpuštěny.
(Jméno bylo z důvodu zachování soukromí klientky změněno. Příběh je redakčně upraven)

Lidem, kteří se dostali kvůli dluhům u státních institucí do exekuce, budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále vůči veřejným institucím. Veřejnoprávní institucí může být např. obec, zdravotní pojišťovna, nemocnice, dopravní podnik, technické služby obcí a měst nebo ČEZ. Dlužníkovi, který se nachází v exekuci vymáhané soudním exekutorem a zaplatí jistinu dluhu (původní dluh) a 908 Kč (poplatek na náklady spojené s ukončením exekuce + DPH), bude zbytek dluhu odpuštěn.

Vedoucí Občanské poradny Iveta Bakešová k probíhající akci doplňuje: „Občanská poradna Oblastní charity Chrudim poskytuje pomoc osobám v tíživých životních situacích. Mnozí přicházejí právě s finančními problémy, které ještě více prohloubila koronavirová krize. Díky Milostivému létu teď mohou dostat šanci se z dluhů dostat“ a dodává, „ve výjimečných, odůvodněných situacích a na základě předchozího jednání se žadatelem nabízíme dlužníkům možnost pomoci i s finanční úhradou dlužné částky.“

Se sepsáním žádosti a dalšími náležitostmi Vám bezplatně a anonymně pomůže Občanská poradna Oblastní charity Chrudim (Školní náměstí 56, Chrudim), kterou můžete navštívit osobně nebo ji kontaktovat na telefonním čísle 469 319 700.

 

Bc. Iveta Bakešová

Bc. Iveta Bakešová

vedoucí občanské poradny, kontaktní osoba pro krizi na Ukrajině
Tel.: 704 675 408 E-mail: 4orDRW676.Fy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g