Farní charita Chrudim vyhlašuje sbírku na auta pro domácí hospicovou péči - na Donio.cz
4. listopadu 2021 Z naší Charity

Farní charita Chrudim vyhlašuje sbírku na auta pro domácí hospicovou péči - na Donio.cz

Přibližně do poloviny prosince probíhá na platformě Donio.cz sbírka na podporu domácí hospicové péče Farní charity Chrudim s názvem „Auta pro domácí hospicovou péči“, kde lze přispět jakoukoli finanční částkou.

Vybrané peníze budou použity ke koupi automobilů s pohonem všech kol, které budou spolehlivě sloužit pro nově vzniklou non-stop domácí hospicovou péči a zajistí, aby tato péče byla plně dostupná v celém regionu Chrudimska. Auta budou sloužit zejména pro dojezd do odlehlých, a v zimním období obtížně dosažitelných částí regionu.

Podporu naší sbírce vyjádřil radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje, pan Pavel Šotola: „Služba domácí hospicové péče je významným krokem v rozvoji služeb v regionu Chrudimska. Farní charita Chrudim nevnímá domácí hospicovou službu výhradně jako zdravotní pomoc, ale propojuje ji i s osobní asistencí, pečovatelskou službou a odborným sociálním poradenstvím, tedy s terénními sociálními službami, které náš kraj dlouhodobě podporuje.“

Velká část nevyléčitelně nemocných preferuje možnost strávit poslední etapu života ve svém domácím prostředí, obklopeni svými blízkými a rodinou. Pro tyto pacienty je určena domácí hospicová péče Farní charity Chrudim, která nabízí pomoc nevyléčitelně nemocným lidem, kteří si přejí být a zemřít doma ve společnosti svých blízkých, i jejich rodinám.

Patronkou sbírky se stala operní pěvkyně paní Dagmar Pecková, která je místní rodačkou a Farní charitu Chrudim dlouhodobě podporuje. Po oslovení z naší strany, zda by se stala patronkou pro naši sbírku na platformě Donio, uvedla: „Možnost strávit poslední okamžiky svého života v domácím prostředí v přítomnosti své rodiny, je přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj domácí hospicové péče poskytované Farní charitou Chrudim.“   

Podporu naší sbírce vyjádřila i paní ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Anna Maclová: „K tomu, aby se pracovnice domácí hospicové péče bezpečně dostaly k umírajícím i do těch nejodlehlejších částí regionu, včas jim poskytly odbornou a láskyplnou péči a povzbudily celou rodinu, potřebují technicky zdatné automobily do každého počasí. Děkuji předem všem, kteří na tento účel přispějí.“  

K probíhající sbírce ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek doplňuje: „Chtěl bych poděkovat týmu zdravotních sester za úsilí a preciznost, se kterou se připravily na poskytování této služby. Věřím, že i s podporou veřejnosti se nám podaří získat finanční prostředky nutné k zakoupení automobilů, které jsou pro poskytování domácí hospicové péče nezbytné.“

Sbírku naleznete na odkazu https://www.donio.cz/auta-pro-domaci-hospicovou-peci.

Děkujeme, že s námi pomáháte!