Farní charita Chrudim otevřela nové prostory pro pečovatelskou službu a osobní asistenci Zobrazit fotogalerii
17. června 2021 Z naší Charity

Farní charita Chrudim otevřela nové prostory pro pečovatelskou službu a osobní asistenci

Farní charita Chrudim 16. června slavnostně otevřela nové prostory pro pečovatelskou službu a osobní asistenci. Rozšířila tak, kapacitně nevyhovující, kanceláře těchto služeb na adresu Resselovo náměstí 80 (do prostor bývalého Žraloka). Otevření nově vybavené kanceláře se zúčastnil radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, pan Pavel Šotola.

Pečovatelská služba a osobní asistence Farní charity Chrudim nabízí dospělým lidem, dětem i seniorům se zdravotním a kombinovaným postižením pomoc při zajištění péče o vlastní osobu a všem těm, kteří chtějí zůstat, i přes svou sníženou schopnost se o sebe postarat, doma nebo v rodině. Služby jsou proto poskytovány přímo v domácnostech.

Pečovatelská služba a osobní asistence poskytovaná Farní charitou Chrudim zažívá v posledních letech dynamický rozvoj. V roce 2020 došlo oproti předchozímu roku k nárůstu počtu hodin přímé péče o více než 2 800 hodin, podobný trend pokračuje i v letošním roce. Z toho důvodu bylo třeba rozšířit zázemí, pro poskytování těchto služeb, do nových kancelářských prostor.

Slavnostního otevření kanceláře se zúčastnil také radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje pan Pavel Šotola, který uvedl: „Možnost žít důstojný život doma nebo v rodině, díky podpoře pečovatelské služby a osobní asistence, považuji za významný prvek v životě mnoha osob, které se již o sebe nemohou v plném rozsahu sami postarat. Rád bych proto poděkoval Farní charitě Chrudim, která tyto služby poskytuje v téměř 70 městech a obcích. Oceňuji její úsilí o další rozvoj těchto služeb.“ 

„Rád bych využil této příležitosti a poděkoval zaměstnancům Farní charity Chrudim, kteří tyto služby lidem poskytují. Bez jejich obětavosti a profesionálního a lidského přístupu by rozvoj pečovatelské služby a osobní asistence nebyl možný,“ uvedl ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek a dodal: „Současně bych chtěl poděkovat dobrovolníkům z řad zaměstnanců Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří nám pomohli se stěhováním a úklidem těchto nových kancelářských prostor.“

Bc. Michaela Horníčková

PR a tisk
Tel.: 704 600 295 E-mail: 8bprR3b7TaBB477c-onjGK7jTaxhTZhaa8FhTj