Dobrovolníci Oblastní charity Chrudim se podíleli na zajištění sobotní potravinové sbírky
25. dubna 2022 Z naší Charity

Dobrovolníci Oblastní charity Chrudim se podíleli na zajištění sobotní potravinové sbírky

Tuto sobotu 23. dubna se uskutečnilo jarní kolo Sbírky potravin, organizované Českou federací potravinových bank. Na sbírce se v chrudimském Lidlu podíleli také dobrovolníci Oblastní charity Chrudim, kteří vybírali dary v podobě trvanlivých potravin a drogerie.

Dobrovolníci v originálních bílých tričkách a zelených zástěrách s logem sbírky celý den neúnavně podávali informace o sbírce, jejím účelu, nejvhodnějších produktech pro darování i o tom, komu nasbírané zboží nejvíce pomůže. V průběhu dne se jim jenom v Lidlu podařilo nashromáždit více než 520 kg zboží. Tento výsledek můžeme považovat také za potěšující zprávu o tom, kolik našich spoluobčanů je ochotno pomoci lidem, kteří se nacházejí v neutěšené životní situaci.

Vybrané potraviny neopouštějí hranice kraje ani státu. Velmi často pomáhají potřebným přímo ve městě, ve kterém se vyberou. V Chrudimi si je ještě týž den převzala chrudimská organizace Amalthea z.s., zástupci města Chrudim a potravinová banka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, které vybrané produkty následně přerozdělí lidem v nouzi.

Ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek k potravinové sbírce uvedl: „Všem dárcům děkujeme za podporu. Mezi konečné příjemce potravinové pomoci totiž patří opuštění senioři, lidé bez domova, matky samoživitelky, postižení a rodiny v krizi, kteří pomoc nás všech doopravdy potřebují.“

Vedoucí dobrovolnického centra Nell Stoupová doplnila: „Chci poděkovat také dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Bez jejich pomoci by se tato významná akce nemohla uskutečnit.“

Přispět na Potravinovou sbírku lze do 1. května i online, a to přes platformy košík.cz, rohlik.cz a Tesco Česko. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.sbirkapotravin.cz