Dobrovolníci Farní charity Chrudim se podíleli na zajištění sobotní potravinové sbírky
22. listopadu 2021 Z naší Charity

Dobrovolníci Farní charity Chrudim se podíleli na zajištění sobotní potravinové sbírky

Stejně jako letos v dubnu, se i tuto sobotu 20. listopadu, v rámci Dne solidarity, uskutečnilo podzimní kolo Sbírky potravin, organizované Českou federací potravinových bank. Na sbírce se podíleli také dobrovolníci Farní charity Chrudim a organizace SOPRE CR, kteří získávali dary v podobě trvanlivých potravin.

Dobrovolníci v originálních bílých tričkách a zelených zástěrách s logem sbírky celý den neúnavně podávali informace o sbírce, jejím účelu, nejvhodnějších produktech pro darování i o tom, komu nasbírané zboží nejvíce pomůže. V průběhu dne se jim jenom v Lidlu podařilo nashromáždit 922 kg zboží. Tento výsledek můžeme považovat také za potěšující zprávu o tom, kolik našich spoluobčanů je ochotno pomoci lidem, kteří se nacházejí v neutěšené životní situaci.

Necelá tuna potravin a drogerie byla ještě týž den převezena do potravinové banky Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, kde se vše roztřídí a připraví pro odběratelské neziskové organizace.

Ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek k potravinové sbírce uvedl: „Všem dárcům děkujeme za podporu. Mezi konečné příjemce potravinové pomoci totiž patří opuštění senioři, lidé bez domova, matky samoživitelky, postižení a rodiny v krizi, kteří pomoc nás všech doopravdy potřebují.“

Vedoucí dobrovolnického centra Nell Stoupová doplnila: „Chci poděkovat také dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Bez jejich pomoci by se tato významná akce nemohla uskutečnit.“

Do 30. listopadu lze přispět na Potravinovou sbírku i online, a to přes platformy Košík.cz, rohlik.cz a Tesco Česko. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.sbirkapotravin.cz