30. výročí Oblastní charita Chrudim oslaví benefičním koncertem
3. srpna 2022 Z naší Charity

30. výročí Oblastní charita Chrudim oslaví benefičním koncertem

Oblastní charita Chrudim letos oslaví 30. výročí své působnosti v chrudimském regionu a v rámci oslav se v neděli 11. září uskuteční benefiční koncert na podporu domácí hospicové péče. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v 18 hodin vystoupí v komorním obsazení orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague a světoznámá operní pěvkyně Noema Erba, rodačka z Hrochova Týnce.

Noema Erba, fotograf Dan Hostettler

K dispozici jsou základní vstupenky za 190,- Kč nebo s benefičním výtěžkem na podporu domácí hospicové péče za 350,- Kč. Vstupenky lze zakoupit v Informačním centru na Resselově náměstí a v Občanské poradně Oblastní charity Chrudim v Radoušově ulici 1420 v Chrudimi.

Benefiční koncert_plakát final

Výtěžek bude využit k zajištění vybavení a provozu domácí hospicové péče (zdravotní pomůcky, vzdělávání zdravotních sester, pohonné hmoty...)  

Domácí hospicová péče je od roku 2021 novou službou Oblastní charity Chrudim. Tato služba je pro region Chrudimska významná, neboť na většině území doposud chyběl poskytovatel. Slouží lidem s vážným a nevyléčitelným onemocněním. Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím kvalifikovaných a zkušených zdravotních sester. V rámci služby nabízíme sociální poradenství, ošetřovatelskou péči, zdravotní pomůcky, psychologickou a duchovní podporu. Pomáháme nemocnému i rodině doprovázet tak, aby mohli všichni prožít společně poslední dny života umírajícího v domácím prostředí. Naše služby poskytujeme již ve více než 60 městech a obcích našeho regionu.

Děkujeme za podporu a těšíme se na vás!