Občanská poradna Chrudim


 • Tel.: 469 319 700
 
Školní náměstí 56, Chrudim, 537 01 Vedoucí služby: Bc. Hana Petrusová - vedoucí OP, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 

POSLÁNÍ

Posláním občanské poradny je poskytovat rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby, nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy nebo pro jiný závažný důvod.

Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

PROVOZNÍ DOBA

Po   9.00 - 17.00

Út    9.00 - 15.00

St    9.00 - 17.00

Čt    9,00 - 14.00

 

KAPACITA SLUŽBY

700 klientů

 FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Jedná se o služby ambulantní

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Poskytovat odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací
 2. Pracovat systematicky a komplexně s uživatelem na základě individuálního přístupu a respektování jeho názoru
 3. Doprovázet  uživatele při řešení jeho problému při maximálním využití přirozené sítě místních institucí a kontaktů
 4. Podporovat uživatele, aby uměl samostatně vyjádřit své potřeby a přání

 

VĚKOVÁ STRUKTURA

dorost                  16-18 let

mladí dospělí       19- 26 let

dospělí                 27- 64 let

mladší senioři       65-80 let

starší senioři nad 80 let

 

PRINCIPY OBČANSKÉ PORADNY

 • Bezplatnost – služba poradny je poskytována bezplatně, protože každý občan má právo na přístup k informacím, zákonům a předpisům, které mohou zlepšit jeho nepříznivou situaci
 • Nestrannost - poradenské služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo politické příslušnosti. Poradce poskytuje rady bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky
 • Nezávislost – poradce poskytuje rady nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně dotují. Poradce nehodnotí postoje a názory uživatelů
 • Diskrétnost – poradce považuje všechna sdělení uživatelů za důvěrná a je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích a to i po ukončení pracovního poměru, uživatel má právo vystupovat anonymně
 • rovný nediskriminující přístup ke každému uživateli
 • podpora samostatného rozhodování uživatele
 • flexibilita
 • respektování práva na soukromí

 

Občanská poradna poskytuje poradenství v oblasti:

 • bydlení,
 • rodina a mezilidské vztahy,
 • právní systém a právní ochrana,
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost,
 • sociální pomoc
 • sociální dávky
 • finanční problematika
 • pojištění
 • ochrana spotřebitele,
 • zdravotnictví,
 • školství
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • specifické skupiny obyvatel,
 • ostatní


 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Hana Petrusová - vedoucí OP, sociální pracovník Ing. Miroslav Svozil - poradce