Dobrovolnické centrum


 • Tel.: 606 872 909
 
Školní náměstí 56, Chrudim, 537 01 Vedoucí služby: Bc. Miroslava Šakarová - koordinátorka dobrovolníků

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby bez přístřeší, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

= naplň činnosti dobrovolníků

 

A) DLOUHODOBÉ

1) Jednoduché návštěvy u seniorů umístěných v nejrůznějších institucích,

kteří jsou často osamocení, mají zdravotní problémy, z nejrůznějších důvodů mají té společnosti málo, ale i přesto nejsou mrzutí a mají o ni stále zájem. Naši dobrovolníci proto za nimi chodí na jednoduché návštěvy, kde si povídají, hrají společenské hry nebo (a to je vůbec nejlepší) je berou ven, na sluníčko, na čerství vzduch, na procházky.

Praxe ukázala, že tyto zcela jednoduché aktivity pomáhají výrazným způsobem zlepšovat jak psychický, tak i fyzický stav každého seniora! Mimo radosti to seniorům pomáhá udržovat kondici a dokonce působí preventivně vůči stařeckým demencím! Senioři mají o takovéto aktivity přirozeně velký zájem a každému se za ně odvděčují svým úsměvem, který je s přibývajícím věkem stále více a více vzácnější a o to cennější.

 Dobrovolníky posíláme pouze k těm seniorům, kteří o to mají zájem! Každý si může vybrat, za kým, kdy a jak bude na návštěvy chodit.

NABÍZENÉ ORGANIZACE, kam se dá takto chodit pomáhat:

 • V léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) - Chrudimská nemocnice
 • V Domově pro seniory - Lůžkové a sociální centrum o.p.s. Chrudim
 • V Domovech s pečovatelskou službou - Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
 • V Senior Residenci Chrudim, Senior holding             
 • V Domově pro seniory U bažantnice, Heřmanův Městec                             

 

2) Výpomoc při doučování a hlídání dětí ze sociálně vyloučených rodin,

které mají tu smůlu, že se narodili do často nefunkčních či problematických rodin, které se potýkají se zadlužeností a neschopností řešit samy své problémy. Aby neskončili jako jejich rodiče, je pro ně důležité se dostat do „normální“ školy a udržet se tam. Naši dobrovolníci jim k tomu pomáhají tak, že se s nimi učí, pomáhají jim plnit domácí úkoly a připravovat se do školy. Veškeré potřebné vybavení a přípravu těchto činností zajišťuje sociální pracovník, který má také celou tuto aktivitu na starosti a je v celém jejím průběhu k dispozici, účastní se také doučování.

 Pomáháme také tím, že hlídáme tyto děti rodičům, kteří jsou zrovna na nějaké terapeutické nebo tzv. sociálně aktivizační činnosti, kde by děti rušili, nebo i přímo neměli být. V takovém případě naši dobrovolníci hlídají děti v místnosti s hračkami, se kterými si některé děti volně hrají, jiné potřebují pozornost dobrovolníka.

NABÍZENÉ ORGANIZACE, kam se dá takto chodit pomáhat:

 • V Ubytovně pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi - Sopre o.p.s. Chrudim
 • V Azylovém domě - Centrum J.J. Pestalozziho o.p.s. Chrudim

 

3) Výpomoc při vzdělávacích kurzech a aktivitách pro lidi s fyzickým či mentálním handicapem,

kteří se zde učí jak si najít práci a požádat o ni, nebo jak si najít a zajisti vlastní bydlení a další a další potřebné znalosti a dovednosti. Konkrétně se zde např. učí pracovat na počítači, jak napsat životopis, motivační dopis, ale také jak si uvařit, jak si uklidit, jak vyvenčit psa, …

Pro obyčejného člověka možná banální věci. Pro člověka s handicapem mnohdy velmi tvrdý oříšek! Tak jako samotné učení, které by ji dělalo velké obtíže, kdyby se měli učit sami! Proto jim naši dobrovolníci pomáhají zvládat jejich úkoly ve vzdělávacích kurzech. Jednoduchým způsobem tak asistují handicapovaným (fyzicky či mentálně) klientům. Vše probíhá za účasti a pod vedením profesionálního a plně kvalifikovaného pracovníka, který má také na starosti přípravu a zajištění vybavení. Dobrovolník jednoduše přijde a dělá pouze to, co se mu řekne.

NABÍZENÉ ORGANIZACE, kam se dá takto chodit pomáhat:

 • V sociální pracovní agentuře – Rytmus Východní Čechy o.p.s., Chrudim
 • V chráněné pracovní dílně – MOMO Chrudim o.p.s.

 

4) Výpomoc při volnočasových aktivitách s dětmi v Montessori - alternativní základní a mateřské škole  

 

 B) KRÁTKODOBÉ

POMOC PŘI JEDNORÁZOVÝCH AKCÍCH, které pořádá nebo na kterých spolupracuje Farní charita Chrudim

 • Tříkrálová sbírka
 • Národní potravinová sbírka
 • Ukliďme Česko, Ukliďme svět
 • Den Dobrovolnictví
 • Propagační, prezentační a přednáškové akce
 • To, o co nás kdo požádá.

 

ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

= náplň činnosti koordinátora dobrovolníků

 • AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ, tedy lidí ochotných se zadarmo ve svém volném čase zapojit do dobrovolnických činností centra.
 • VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ORGANIZACÍ poskytujících sociální službyseniorům. Např. domovy s pečovatelskou službou, LDN, Hospic, a podobně
 • VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ pro dobrovolnickou činnost a to především formou podpůrného SERVISU POTŘEB DOBROVOLNÍKA:
  • POJIŠTĚNÍ odpovědnosti dobrovolníka za újmu na majetku a zdraví klienta.
  • PROŠKOLENÍ= co je náplní činnosti dobrovolníka, jaká jsou její úskalí, příprava na tato úskalí, jaká jsou práva a povinnosti dobrovolníků a zjišťování motivace zájemce o dobrovolnickou činnost.
  • INTERVIZE= aktivní kontakt koordinátora dobrovolníků s dobrovolníky (mailem, mobilem, Fb nebo naživo - dle potřeby) kde se bude dobrovolník moct pobavit s koordinátorem o tom, jak to při jeho činnosti jde, jestli jsou nějaké problémy, případně jak je řešit. Probíhá po každém setkání krátce  a jednou za čas delší setkání naživo (skupinově nebo individuálně – dle potřeby).
  • SUPERVIZE= profesionálně vedené setkání dobrovolníků s odborníkem na problémy spojené s dobrovolnickou činností, kde se vytváří prostor pro jejich řešení. Cca 1-2 x do roka.
 • OTEVŘENOST K NOVÝM NÁPADŮM možného využití činnosti Dobrovolnického centra. Tak, aby centrum vytvářelo kvalitní nabídku činností, vyplívající toho, co je potřeba a o co je zájem!
 • PREZENTACE ČINNOSTI CENTRA formou přednášek, publikace v tisku, reklamy na internetu 
 • AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI poskytujícími sociální služby za účelem spoluvytváření kvalitní a funkční sítě dobrovolnických činností v Chrudimi a okolí.  
 • ORGANIZACE DALŠÍCH AKTIVIT vzešlých z požadavků a potřeb chrudimské veřejnosti (mladé a i starší). Např. různé volnočasové aktivity, workshopy, přednášky, diskuze, výlety, kulturní akce, …

 

PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA

=  bezpečnost práce

POVINNOSTI

 • Absolvovat školení, intervize i supervize (pokud nemůže, nahlásit to koordinátorovi)
 • Spolupracovat s koordinátorem a plnit závazky a požadavky vyplívající z dohody mezi nimi.
 • Konzultovat koordinátorem každou změnu činnosti, jakkoli se týkající dobrovolnické činnosti
 • Dodržovat závazek mlčenlivosti, pokud to dobr. činnost vyžaduje

PRÁVA

 • Být pojištěn
 • Být proškolen
 • Být informován
 • Mít zajištěnou intervizi a supervizi
 • Mít zajištěnou kontaktní osobu jak ve VYSÍLAJÍCÍ tak v PŘIJÍMAJÍCÍ organizaci.
 • Mít zajištěnou ochranu osobních dat

CO Z TOHO MÁ ČLOVĚK, KTERÝ SE CHCE ZAPOJIT?

 • možnost zapojit se do činnosti farní charity
 • možnost smysluplně trávit svůj volný čas
 • možnost aktivně a bezpečně pomáhat druhým  
 • možnost pozitivně ovlivňovat svoje okolí, ve kterém žijeme  
 • možnost aktivně vytvářet tolerantní společnost, ve které žijeme      
 • možnost získat velice speciální zkušenosti, které plně souvisejí s lidským životem, především s jeho poslední fázím tedy se stářím.

V případě, že by vám tyto činnosti přišly smysluplné nebo jenom zajímavé a chtěli byste se na nich podílet nebo se o nich třeba jen něco bližšího dozvědět, kontaktujte mě prosím na jednom z níže uvedených kontaktů. Vše záleží na naší vzájemné domluvě a dohodě tak, aby to vyhovovalo jak vám, tak nám!

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

= osoba zodpovědná za bezpečný s správný průběh organizace dobrovolnických činností.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Miroslava Šakarová - koordinátorka dobrovolníků