Záměry

 • Charita Česká republika

  • Zambie - obnova vodního zdroje a poskytnutí solárního čerpadla venkovskému zdravotnickému středisku v Nkeyemě v Zambii. Rozšíření a upravení stíněných prostor v rámci venkovského zdravotního střediska Mongu Prisons tak, aby mohlo provádět porody.

   100 000 Kč
  • Moldavsko - poskytování zdravotnických a sociálních služeb domácí péče seniorům a chronicky nemocným osobám.

   315 798 Kč
  • Moldavsko - provoz denního centra pro děti, podpora volnočasových aktivit dětí z centra.

   320 000 Kč
  • Irák - podpora místních zemědělců, rozvoj podnikaní jako zdroje obživy pro místní obyvatele.

   300 000 Kč
  • Gruzie - podpora drobných podnikatelů odlehlých horských oblastech.

   115 673 Kč
  • Gruzie - vzdělávání místních odborníků v oblasti paliativní péče pro dětské pacienty.

   105 263 Kč
  • Gruzie - podpora vybraných mateřských škol, aby tyto mohly pracovat i  s autistickými dětmi.

   85 000 Kč